UBND tỉnh: Tiếp dân định kỳ tháng 4/2018

Ngày 16/4/2018, UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ. Cùng tham gia tiếp dân có đồng chí Bế Minh Đức, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh. Đồng chí Vũ Đức Chỉnh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì.

IMG_6397

UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018

Tại buổi tiếp định kỳ tháng 4/2018, đã có 11 lượt công dân đến tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trình bày các kiến nghị, phản ánh; đại diện các ngành, cơ quan liên quan đã trực tiếp giải thích, trả lời theo nội dung khiếu nại, kiến nghị của công dân; đồng thời hướng dẫn công dân nộp đơn, gửi đơn, liên hệ đến đúng cơ quan chức năng có thẩm quyền để được giải quyết; yêu cầu các cơ quan, đơn vị xem xét, trả lời, giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền hoặc kiến nghị giải pháp giải quyết các vụ việc, nhất là các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Kim Cúc

Các tin tức khác