Hội nghị Báo cáo viên quý I/2018

Chiều 7/5, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên (BCV) đánh giá công tác hoạt động năm 2017, quý I/2018, định hướng tuyên truyền thời gian tới. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2017, toàn tỉnh có 529 BCV, trong đó có 5 BCV Trung ương, 38 BCV cấp tỉnh, 486 BCV cấp huyện.  Có 5 huyện ủy: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Trùng Khánh, Phục Hòa và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã kiện toàn lại đội ngũ BCV bảo đảm về số lượng, chất lượng; thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy.  BCV các cấp tích cực tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tỷ lệ BCV cấp tỉnh tham dự hội nghị thông tin thường kỳ đạt trên 80%.  

DSC_3925%20(900%20x%20497)

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

Quý I/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 2 hội nghị BCV thường kỳ cấp tỉnh với 218 lượt người nghe; 28 hội nghị BCV cấp huyện với 2.976 lượt người nghe; tổ chức 2.200 hội nghị BCV cấp cơ sở với 120.500 lượt người nghe. Các BCV Trung ương đơn vị tỉnh Cao Bằng và BCV cấp tỉnh đã dành thời gian nghiên cứu, chuẩn bị tốt nội dung chuyên đề và thực hiện tốt việc báo cáo tại các hội nghị. Phát hành 2 tập tài liệu tham khảo với 10 chuyên đề về kết quả nổi bật trong phát triển KT - XH tỉnh Cao Bằng năm 2017. Hoạt động của HĐND tỉnh Cao Bằng; công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nước, trong tỉnh và trong dịp Tết Nguyên đán 2018; thực trạng hoạt động lễ hội của đất nước, của tỉnh; điểm mới trong công tác chỉ đạo, quản lý bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội; một số điểm mới cơ bản của hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và một số nội dung khác đã tuyên truyền kịp thời đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Quý II/2018, BCV các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình số 38-CTTr/TƯ ngày 22/7/2008 của Tỉnh ủy Cao Bằng thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) "Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng mà trực tiếp là bí thư cấp ủy đối với công tác tuyên truyền miệng, hoạt động BCV. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 20/3/2017 của Tỉnh ủy Cao Bằng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng giai đoạn 2017 - 2020. Nâng cao trách nhiệm của Ban tuyên giáo các cấp trong việc làm đầu mối giúp cấp ủy thực hiện công tác tuyên truyền miệng. Cấp ủy các cấp tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ BCV theo hướng nâng cao chất lượng; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc Ban tuyên giáo các cấp chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng BCV; tăng cường kiểm tra việc thực hiện Quy chế hoạt động của đội ngũ BCV; thực hiện tốt công tác quản lý, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên truyền miệng giữa các địa phương, đơn vị và đội ngũ BCV; thực hiện nghiêm túc việc thẩm định chuyên đề báo cáo của BCV trước khi báo cáo trước hội nghị. Tăng cường đối thoại, thông tin hai chiều trong tuyên truyền miệng. Xây dựng kế hoạch và triển khai tuyên truyền sâu rộng thực hiện có hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị do Trung ương và Tỉnh ủy chỉ đạo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình hoạt động, công tác thông tin, báo cáo của BCV, tuyên truyền viên...

DSC_3930%20(900%20x%20523)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê phát biểu kết luận Hội nghị.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị BCV tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết các cấp, 6 chương trình trọng điểm của Tỉnh ủy; thông tin kịp thời thời sự trong nước, trong tỉnh; duy trì tốt hoạt động của đội ngũ BCV, từng  bước nâng cao chất lượng về nội dung báo cáo, nhằm cho người nghe chuyển từ nhận thức đến hành động. Xác định rõ trách nhiệm BCV, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, cần đổi mới phương thức tuyên truyền miệng, chấm dứt việc thụ động nội dung, tránh việc đọc nguyên văn nội dung văn bản. Cần dành thời gian chuẩn bị nội dung kỹ theo chuyên đề, trước khi tổ chức tuyên truyền miệng. BCV cần làm mới nội dung tuyên truyền miệng, liên hệ với thực tiễn, tăng sức thuyết phục, chọn lọc nội dung tuyên truyền phù hợp từng đối tượng, địa phương.  Coi việc BCV là cơ hội để tuyên truyền về ngành, lĩnh vực của mình phụ trách. BCV cần đề xuất nội dung từng lĩnh vực để tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, nhân dân. Ban tuyên giáo các huyện, Thành phố cần có phiếu đánh giá chất lượng của BCV cùng cấp. Tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng hoạt động BCV các cấp, các cấp ủy đảng cung cấp kịp thời tài liệu cho BCV.      

Theo Baocaobang.vn

Các tin tức khác