UBND tỉnh: Tiếp dân định kỳ tháng 5/2018

Sáng 16/5, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 05/2018 của UBND tỉnh. Cùng tham gia tiếp dân có đồng chí Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp công dân tháng 5/2018

Tại buổi tiếp, lãnh đạo tỉnh đã tiếp 16 công dân đến phản ánh, khiếu nại, kiến nghị các vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai, đền bù, giải phòng mặt bằng, quyền sử dụng đất …

Sau khi nghe công dân trình bày, đại diện các cơ quan chức năng đã trả lời, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến nội dung kiến nghị, yêu cầu của công dân; giải thích, hướng dẫn quy trình tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư để giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp trao đổi và có kết luận hướng giải quyết từng trường hợp cụ thể. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát, xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật …

Kim Cúc

Các tin tức khác