Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn làm việc với 3 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành tỉnh

Chiều 15/5, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với 3 ban quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng chuyên ngành tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 8 tháng cuối năm 2018. Tham gia có các đồng chí: Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bế Minh Đức, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.
 

Các đại biểu dự buổi làm việc

3 Ban quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng chuyên ngành tỉnh gồm: Ban Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh được thành lập từ tháng 2/2016. Thời gian qua, 3 ban đã triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm.

Năm 2017, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp năm 2017 được giao làm chủ đầu tư  thực hiện 57 dự án, trong đó các dự án chuẩn bị đầu tư là 29 dự án, các dự án thực hiện đầu tư là 12 dự án, thực hiện chuyển tiếp 16 dự án, thực hiện hợp đồng nhận ủy thác quản lý 15 dự án. Vốn được giao năm 2017 là 356,837 triệu đồng, đến 31/1/2018 giải ngân được được 236,837 triệu đồng, đạt 66,351% KH; Năm 2018 được giao làm chủ đầu tư thực hiện 76 dự án, trong đó các dự án chuẩn bị đầu tư là 25 dự án, các dự án thực hiện đầu tư là 29 dự án, thực hiện chuyển tiếp 22 dự án, nhận ủy thác quản lý 15 dự án. KH vốn được giao đầu năm 2018 là 318,702 triệu đồng, đã giải ngân được 43,050 triệu đồng, đạt 13,508% KH.

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông được giao làm chủ đầu tư 11 dự án. Kế hoạch vốn được giao năm 2017 là 180.753,477 triệu đồng, giải ngân được 75.754,8 triệu đồng, đạt 42% kế hoạch (KH). năm 2018 được giao 762.011,888 triệu đồng,  4 tháng năm 2018 giải ngân được 21. 388,469 triệu đồng, đạt 2,81% KH.

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý 7 dự án, trong đó có 2 dự án được bố trí vốn để thực hiện gồm: Dự án xây dựng hồ Khuổi Khoán, xã Ngũ Lão (Hòa An) nguồn vốn bố trí cho dự án đến nay là 413.076,0 triệu đồng, đã giải ngân được 156.073,86 triệu đồng, đạt 37,78% KH; Dự án kè chống sạt lở khu ruộng xóm Nà Mo, thị trấn Pác Mjầu (Bảo Lâm) đã được bố trí đủ vốn đầu tư là 14.995,593 triệu đồng, giải ngân được 11.636,29 triệu đồng, đạt 77,6% KH. Hiện nay Ban QLDA còn 5 dự án khác đã dừng thi công nhiều năm do chưa được bố trí vốn để thực hiện gồm: Dự án Kề chống xói lở bờ sông Bắc Vọng, địa phận xã Cách Linh và Đại Sơn, huyện Phục Hòa; Dự án Kè Chống xói lở bờ sông Quây Sơn, huyện Hạ Lang; Dự án Kè chống xói lở bờ sông Bằng khu vự thành phố Cao Bằng (đoạn từ ngã ba Suối Củn và Sông Bằng ngược lên thượng nguồn); ...

Các ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành tỉnh kiến nghị: Tỉnh chỉ đạo các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tập trung nguồn lực, cân đối bố trí vốn để thực hiện Dự án đường phía Nam khu đô thị mới Thành phố; xem xét, bố trí nguồn vốn thực hiện lập quy hoạch năng lượng mới, năng lượng tái tạo tỉnh, để có cơ sở thực hiện các dự án cấp điện nông thôn từ nguồn điện năng lượng tái tạo giai đoạn 2018 - 2020 tỉnh Cao Bằng và các năm tiếp theo. UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, Thành phố đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để các dự án không bị kéo dài thời gian thực hiện.
Các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn lập và quản lý các chi phí: thẩm tra đảm bảo an toàn giao thông; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; tư vấn quan trắc và giám sát môi trường; kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, toàn bộ công trình. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh do các sở, ngành là chủ đầu tư, giao cho Ban QLDA đầu tư các công trình giao thông thực hiện công tác quản lý dự án; phân cấp cho chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán trên cơ sở báo cáo kết quả thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành xây dựng đối với các dự án thiết kế 2 bước, sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND tỉnh quyết định đầu tư. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và đăng ký nhu cầu chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2018 và bổ sung danh mục các dự án, công trình cần định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh đối với một số dự án giao thông chưa có trong danh mục thực hiện trong năm 2018, để làm cơ sở triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đối với các dự án khởi công mới trong năm 2018.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn có nguồn vốn do các bộ, ban, ngành Trung ương quản lý, đề nghị tỉnh có ý kiến đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương giao dự án cho ban chuyên ngành thực hiện theo quy định; các dự án thi công dở dang và đã tạm dừng thi công từ nhiều năm nay, đề nghị tỉnh, các sở, ngành xem xét bổ sung các nguồn vốn để tiếp tục thực hiện dự án.
 

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn, phát biểu kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn đề nghị: 3 ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành tỉnh giúp cho chủ quản đầu tư, chủ đầu tư quản lý tốt các dự án; thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công và Chỉ thị số 1792 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ. Lập và thẩm định các dự án đầy đủ, khoa học, rà soát những dự án còn nợ đọng, ưu tiên vốn vào các công trình đã hoàn thành; giám sát chặt chẽ khâu thiết kế, giám sát, thi công;  lựa chọn các nhà thầu có năng lực, trách nhiệm, cầu thị,  kiên quyết loại bỏ những nhà thầu yếu kém. Tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng công trình; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, giải ngân vốn xây dựng cơ bản.

 

Dương Liễu

Các tin tức khác