Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 16/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, các bộ, ban, ngành Trung ương.
 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng, có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; báo cáo viên trung ương đơn vị tỉnh Cao Bằng; báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì.  

2 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang đạt được những kết quả quan trọng. Bước đầu đã ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân. Các mô hình hay, cách làm mới, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều trên các lĩnh vực.

Việc học tập các chuyên đề hằng năm theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được triển khai có hiệu quả. Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề hằng năm cho đội ngũ cán bộ chủ chốt với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Ngoài các nội dung chuyên đề do Trung ương hướng dẫn, một số địa phương, đơn vị chủ động xây dựng thêm tài liệu sát hợp với đặc thù từng ngành, từng địa phương làm tài liệu học tập, sinh hoạt trong chi bộ, cơ quan, đơn vị. Hầu hết các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị chủ động lựa chọn nội dung đột phá để tạo chuyển biến rõ nét; xây dựng quy chế, quy định về việc định kỳ thực hiện trao đổi, đối thoại của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường trao đổi, đối thoại nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của từng tập thể, cơ quan, đơn vị, địa phương; xử lý nghiêm các cán bộ sai phạm.

Hằng năm, hầu hết cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân. Xác định việc đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp làm khâu đột phá. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt trong chi bộ, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể.

Thời gian tới, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện các nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị; tiếp tục đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với tự phê bình và phê bình vào sinh hoạt chi bộ; rà soát, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp đặc điểm tình hình; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân trong học tập và làm theo Bác; tăng cường biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội…

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để đại biểu tại các điểm cầu phát biểu tham luận, chia sẻ về những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; cũng như đề xuất các giải pháp, kiến nghị để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị trong thời gian tới.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận những kết quả mà các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đã làm được trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ hai năm qua. Đồng thời, nêu rõ những hạn chế, yếu kém còn tồn tại như: Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn tình trạng lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo, có nơi còn thực hiện kiểu hình thức, thiếu kiểm tra, giám sát. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa tự giác, chưa thường xuyên rèn luyện, học tập, chưa thực sự là tấm gương cho nhân dân noi theo.

Đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu, thời gian tới, các địa phương, đơn vị cần quyết tâm phát huy những kết quả đã đạt được, kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ tạo ra chuyển biến, có kết quả thực sự rõ nét trong đời sống xã hội. Tập trung quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của việc học và làm theo Bác, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch; Cấp ủy các cấp cần tập trung lãnh đạo 2 nội dung: phát động phong trào thực hành tiết kiệm, nếp sống mới trong việc cưới, việc tang; học tập tình thương yêu đồng chí, đồng bào của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa. Phát huy vai trò người đứng đầu, xây dựng chuẩn mực đạo đức và thực hiện hiệu quả. Các cơ quan thông tấn báo chí đổi mới nội dung, tăng cường tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, kiên quyết xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm.

Dương Liễu

Các tin tức khác