Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) ​

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, chiều 31/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về  dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng tham gia thảo luận cùng các Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế, Sóc Trăng, Yên Bái.

Tham gia thảo luận tại tổ, các đại biểu tập trung thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng của dự thảo Luật, như: phạm vi điều chỉnh; đối tượng kê khai tài sản, thu nhập… Các ý kiến đều cơ bản tán thành với việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật ra khu vực ngoài nhà nước vì cho rằng, trên thực tế, tình hình tham nhũng khu vực ngoài nhà nước đã và đang xuất hiện, ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động cạnh tranh lành mạnh, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh, cản trở hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng khu vực nhà nước. Đồng thời, việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật ra khu vực này cũng nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng tại Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2017 của Bộ Chính trị; bảo đảm đồng bộ với Bộ luật Hình sự năm 2015.
 

Đại biểu Phùng Văn Hùng phát biểu thảo luận tại tổ.

Đồng tình với quan điểm trên, đại biểu Phùng Văn Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật ra khu vực ngoài nhà nước là cần thiết và hợp lý trong giai đoạn hiện nay. Đối với quy định về trách nhiệm giải trình trong phòng ngừa tham nhũng (Điều 14), đại biểu Phùng Văn Hùng cho rằng, việc quy định trách nhiệm của cơ quan báo chí cần cụ thể hơn nữa. Theo đại biểu, cơ quan báo chí có thể chịu trách nhiệm bồi thường về danh dự và bù đắp thiệt hại về vật chất nếu những thông tin đăng tải không đúng sự thật gây thiệt hại đến uy tín, tài sản của cơ quan, tổ chức đơn vị và cá nhân.

Đối với việc xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực hoặc tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được một cách hợp lý (Điều 59 dự thảo Luật), đại biểu Phùng Văn Hùng nhất trí với phương án lựa chọn số 1 mà Ban soạn thảo đề xuất. Theo hướng thực hiện việc thu thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp kết luận tài sản, thu nhập thực tế của người có nghĩa vụ kê khai lớn hơn tài sản, thu nhập đã kê khai, nhưng không loại trừ việc xử lý trách nhiệm hình sự và tịch thu tài sản nếu các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết một vụ án hình sự có liên quan chứng minh được tài sản kê khai không trung thực, tài sản tăng thêm không giải trình một cách hợp lý có được hoặc có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

Liên quan đến quy định về thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với công ty đại chúng, tổ chức tín dụng (Điều 100), đại biểu Phùng Văn Hùng đề nghị đối với hoạt động này cần quy định rõ phạm vi, thẩm quyền hoạt động để tránh sự lạm quyền của cơ quan thanh tra, gây ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp và người dân.

Về quy định chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị, Ban soạn thảo cần xem xét một cách chặt chẽ và cân nhắc kỹ khi quy định về đối tượng phải chuyển đổi và thời gian chuyển đổi vị trí công tác. Đại biểu cho rằng, việc quy định một cách cứng nhắc sẽ dẫn đến nhiều bất cập trong việc bố trí và ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ.

Đại biểu Bế Minh Đức nhận định, đối với vấn đề chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nếu quy định chi tiết và cứng nhắc sẽ ảnh hưởng và gây khó khăn cho việc xây dựng đề án xác định vị trí, việc làm ở từng cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, về thời hạn chuyển đổi vị trí công tác (Điều 27), đại biểu Bế Minh Đức cho rằng, việc quy định thời hạn chuyển đổi vị trí công tác từ 2 năm đến 5 năm là tương đối ngắn, đề nghị nâng mức thời hạn là từ 3 năm đến 5 năm cho phù hợp với thực tế công tác tổ chức cán bộ.

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác