Hội nghị lần thứ 33 Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII

Sáng ngày 1/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 33. Đại biểu các ban Đảng Trung ương theo dõi Cao Bằng tham dự.  Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
 

Đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy kết luận Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu cho ý kiến về việc: xem xét thi hành kỷ luật đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về nội dung nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; quy định tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó phòng và tương đương thuộc các ngành, đơn vị quản lý; quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (bổ sung, sửa đổi).

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trước khi đưa nghị quyết ra kỳ họp để đại biểu HĐND thảo luận, thông qua, cơ quan chuyên môn học tập kinh nghiệm một số tỉnh đã triển khai việc ghép các chức danh bán chuyên trách; tuyên truyền tạo sự đồng thuận của cán bộ, nhân dân về thực hiện việc ghép các chức danh bán chuyên trách; xây dựng danh mục các chức danh ghép, kiêm nhiệm. Các đại biểu tiếp tục góp ý, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉnh sửa quy định tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó phòng và tương đương thuộc các ngành, đơn vị quản lý; quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (bổ sung, sửa đổi) để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thông qua vào kỳ họp sau.

Hải Hà

Các tin tức khác