Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát làm việc với lãnh đạo tỉnh

Ngày 7/6/2018, Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn làm Trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.
 

Đồng chí Cao Đức Phát, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc

 Dự buổi làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Triệu Đình Lê,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo đã báo cáo với Đoàn công tác kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Theo đó, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, nông nghiệp, nông thôn, nông dân tỉnh Cao Bằng đã có nhiều chuyển biến tích cực; phong trào xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng. Tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách để phát triển nông nghiệp, nông thôn thông qua việc ban hành các chương trình, đề án, tạo điều kiện cho người dân trực tiếp tham gia các chương trình, đề án, từ đó nhân rộng các mô hình có hiệu quả, từng bước góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp trên tổng lao động xã hội.

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2008 được 2.625,1 tỷ đồng đến năm 2017 đạt 3.811 tỷ đồng, tăng 1.186 tỷ đồng; tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh giảm từ 33,47% (năm 2008) xuống còn 24,33% (năm 2017). Tỷ trọng cơ cấu nội ngành nông nghiệp theo hướng giảm tỷ trọng lĩnh vực trồng trọt, tăng chăn nuôi, lâm nghiệp và dịch vụ. Đối với trồng trọt, năm 2008 là 70,26% năm 2017 đạt 56,32% (giảm 13,94%); đối với chăn nuôi năm 2008 đạt  20,46; năm 2017 đạt 31,65% (tâng 11,19%); dịch vụ năm 2008 đạt 0,72, năm 2017 đạt 2.21 % …Vốn đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh đến ngày 30/4/2018 là 17.564,332 tỷ đồng; vốn đầu tư cho Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2010 - 2018 từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ là 1.126,986 tỷ đồng.

Tỉnh luôn duy trì ổn định diện tích gieo trồng hằng năm trên 90.000 ha. Diện tích gieo trồng tăng từ 82.460,82 ha năm 2008 lên 94.644 ha năm 2017.  Lương thực bình quân đầu người đạt 511 kg, tăng 10,1% so với năm 2008; tỉnh đã hình thành các sản phẩm và một số vùng sản xuất hàng hoá tập trung như thuốc lá, trúc sào, mía, lạc... Công tác bảo vệ và phát triển rừng được chú trọng, trong 10 năm đã trồng mới được 13.793, 5 ha rừng. Quan tâm phát triển công nghiệp và dịch vụ nông thôn, năm 2008 cả tỉnh có 1.550 cơ sở sản xuất công nghiệp, đến năm 2017 có hơn 1.600 cơ sở. Giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn là 426,613 tỷ đồng, năm 2017 là 621, 952 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn này là 12,59%; thu nhập bình quân khu vực nông thôn tăng từ 5,39 triệu đồng/người/năm lên 13,74 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2015 toàn tỉnh 42,53%, đến hết năm 2017 giảm xuống còn 34,77%; số hợp tác xã tăng từ 24 lên 48 hợp tác xã. Đến nay toàn tỉnh có 10/177 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, 38 xã đạt 10 – 14 tiêu chí, 117 xã đạt 5-9 tiêu chí, còn 12 xã dước 5 tiêu chí. đạt bình quân 8,31 tiêu chí/xã...

Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2018 – 2020, tỉnh tiếp tục phấn đấu tăng trưởng nông, lâm, thủy sản 3,5%/năm ; phát triển nông nghiệp kết hợp với phát triển công nghiệp dịch vụ và ngành nghề nông thôn, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho dân cư nông thôn; giảm tỷ lệ lao nông nông nghiệp xuống còn dưới 50%; trên 20 xã đạt nông thôn mới; phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn; phát triển mạnh rừng sản xuất, phấn đấu đến năm 2020 trồng mới 12.500 ha. 65 – 70% diện tích làm đất tại vùng đồng được cơ giới; hình thành thêm 1-2 cơ sở sản uất nông sản hàng hóa.

Tỉnh Cao Bằng kiến nghị: Trung ương có cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới đối với các tỉnh miền núi, biên giới; các bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ hỗ trợ đầu tư các công trình cấp nước vùng Lục Khu (Hà Quảng) và các khu vực vùng cao tỉnh Cao Bằng để cung cấp nước hợp vệ sinh cho người dân, các cơ sở cộng đồng; hỗ trợ, tạo điều kiện cho tỉnh trong việc xuất khẩu nông sản, gia súc sang thị trường Trung Quốc; Trung ương có cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại các tỉnh miền núi; đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã vùng sâu, vùng xa…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Cao Đức Phát, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong việc chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tạo được sự thống nhất về nhận thức trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Từ nhận thức đúng đắn, Đảng bộ, chính quyền các cấp đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, liên tục giúp nông nghiệp, nông thôn Cao Bằng có sự chuyển biến tích cực. Sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Đề nghị, tỉnh Cao Bằng tiếp tục huy động nguồn lực, đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là giao thông nông thôn, thuỷ lợi; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới theo phương châm nông dân là chủ thể, xây dựng nông thôn mới là căn bản; phát triển nông nghiệp là then chốt; vận động nông dân phát triển, sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống; tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp với 3 mục tiêu chuyển từ số lượng sang chất lượng chuyển mạnh để có một nền nông nghiệp bền vững; nâng cao khả năng cạnh tranh. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội đối với công tác xây dựng nông thôn mới.

Dương Liễu

 

Các tin tức khác