Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Ngày 8/6/2018, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Đến dự Lễ kỷ niệm, có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện, Thành phố.
 

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Cách đây 70 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Trung ương Đảng đã thành lập Ban Vận động thi đua ái quốc từ Trung ương đến địa phương và phát động phong trào thi đua để động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến, kiến quốc. Trong diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh khẳng định, 70 năm qua, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành lời hiệu triệu mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lời kêu gọi được truyền đi như một lời hịch thúc giục mọi người dân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, ra sức thi đua, vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước.

Trong những năm qua, thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã ra sức phấn đấu, nỗ lực thi đua xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng văn minh, giàu đẹp. Tỉnh Cao Bằng chú trọng công tác thi đua, khen thưởng, xem đó như công cụ hữu hiệu để quản lý nhà nước và động viên cả hệ thống chính trị phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, lập nhiều chiến công xuất sắc trên các mặt trận kinh tế, xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước từng bước được đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị, địa phương. Kết quả của các phong trào thi đua yêu nước góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế,  xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đàm Văn Eng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước của tỉnh năm 2017.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến cùng đoàn kết một lòng, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, lập nên thành tích. Thành tích đó được Đảng và Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, tỉnh ghi nhận bằng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng cao quý. Giai đoạn 2015 - 2017, nhiều tập thể, cá nhân của tỉnh được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh, cụ thể: 11 tập thể, 30 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng, 18 tập thể, 52 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 24 tập thể được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, 8 cá nhân được tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú, 7 cá nhân được tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và nhiều Bằng khen của các bộ, ngành Trung ương tặng cho các tập thể, các cá nhân của tỉnh.
 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm tuyên dương 24 cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến; trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể gồm Sở Nội vụ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, nhân dân và cán bộ huyện Thạch An, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước của tỉnh năm 2017; tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 24 tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
 

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn đề nghị các cấp, ngành tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; đổi mới phương pháp tổ chức các phong trào thi đua, công tác thi đua phải bắt kịp với hơi thở cuộc sống, phát huy vai trò to lớn của quần chúng nhân dân; mỗi phong trào thi đua phải có tiêu chí, nội dung cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; cần xác định những phần việc, những mô hình cụ thể, lựa chọn nội dung, phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương, Đẩy mạnh thi đua trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nền hành chính hiện đại, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 6, về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, triển khai chặt chẽ các khâu trong khen thưởng, bảo đảm khen thưởng phải đúng người, kịp thời, quan tâm đến cá nhân trực tiếp sản xuất, tập thể nhỏ. Các cơ quan thông tin đại chúng, các cấp, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương khen thưởng các mô hình mới, cách làm sáng tạo, việc tốt, người tốt. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi đua khen thưởng, kịp thời sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua yêu nước.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và 24 cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua yêu nước của tỉnh năm 2017 dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Thành phố).

Dương Liễu

 

Các tin tức khác