Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê kiểm tra tiến độ thực hiện các kế hoạch của Tỉnh ủy tại huyện Hòa An

Ngày 5/6, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện các kế hoạch của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại huyện Hòa An. Tham gia có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

DSC_489

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện Kế hoạch số 210-KH/TU, ngày 26/3/2018 của Tỉnh ủy về việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thường trực Huyện ủy Hòa An đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết cấp huyện và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo. Dự kiến tổ chức hội nghị sơ kết cấp huyện vào ngày 25/6/2018. Chỉ đạo, đôn đốc cơ sở hoàn thành việc sơ kết giữa nhiệm kỳ theo kế hoạch của tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 195-KH/TU ngày 26/1/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã sắp xếp bố trí xong đối với chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; chức danh Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, đang xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện trong tháng 6/2018. Huyện ủy đã xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy các ban, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, theo đó sẽ giảm được số cán bộ lãnh đạo, quản lý các ban, đoàn thể chính trị - xã hội huyện từ 27 xuống còn 22 người. Xây dựng xong Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, trình Sở Nội vụ phê duyệt. Năm 2018, trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy, huyện có 13 phòng chuyên môn, với biên chế được giao 87 người. Sau khi sắp xếp đã giảm xuống còn 10 phòng, biên chế giảm còn 82 người; giảm lãnh đạo từ 34 người xuống còn 29 người. Dự kiến trong năm 2019, sau khi sáp nhập giảm đơn vị hành chính của huyện từ 21 xuống còn 17 đơn vị hành chính.

Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành rà soát đưa ra khỏi quy hoạch các đồng chí đã được đại hội bầu vào chức danh quy hoạch và rà soát đội ngũ cán bộ của huyện có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ sung vào quy hoạch. Đang rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt của huyện để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo phân cấp cán bộ, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2018. Trong tháng 5/2018, đã luân chuyển 2 cán bộ làm bí thư đảng ủy xã. Đang triển khai thực hiện bí thư chi bộ kiêm trưởng xóm, tổ trưởng khu phố, trong tháng 6/2018 thực hiện thí điểm tại Đảng bộ xã Nam Tuấn, huyện thực hiện hoàn thành trong năm 2018.

Thực hiện Kế hoạch số 202-KH/TU, ngày 21/2/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện, huyện phấn đấu đến năm 2025, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016 - 2020.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê đề nghị huyện Hòa An chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc đẩy nhanh tiến độ sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, có phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; chủ động sáp nhập các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp giáo dục. Rà soát tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch, điều động, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ quản lý đúng quy trình, thủ tục...

Theo Baocaobang.vn

Các tin tức khác