Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả giám định tư pháp

Sáng 6/7, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả giám định tư pháp. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư pháp. Dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện các sở, ngành liên quan.

 

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng

Ngày 28/2/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 250/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả giám định tư pháp. Đề án được ban hành nhằm mục tiêu tiếp tục đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, đột phá về chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động tố tụng trong thời gian tới, đồng thời thúc đẩy xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp.

Đề án xác định rõ 7 mục tiêu cụ thể cần đạt được trong công tác giám định tư pháp, gồm: Hoàn thiện thể chế về giám định tư pháp tạo cơ sở pháp lý, đầy đủ, đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, phù hợp với tình hình mới; hoàn thiện hệ thống tổ chức pháp y tâm thần theo hướng chú trọng yếu tố trọng điểm, khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trưng cầu giám định của cơ quan tiến hành tố tụng; đào tạo nguồn nhân lực pháp y; đầu tư cơ sở vật chất; nghiên cứu, kiến nghị cơ chế phù hợp để tổ chức thực hiện giám định theo yêu cầu của hoạt động tố tụng trong các lĩnh vực không có tổ chức giám định tư pháp công lập chuyên trách; kiến nghị chính sách ưu đãi; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước…và 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, như: Tiếp tục hoàn thiện chế định giám định tư pháp; hoàn thiện tổ chức giám định tư pháp, nâng cao chất lượng người giám định tư pháp, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp.

 Dương Liễu

 

Các tin tức khác