Chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Từ ngày 10 đến 12/7/2018, HĐND tỉnh Cao Bằng tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 và được truyền hình trực tiếp phiên Khai mạc (sáng 10/7) và phiên Bế mạc (cả ngày  12/7).

Toàn cảnh kỳ họp

Nội dung chương trình Kỳ họp như sau:

Ngày 10/7/2015

Buổi sáng: (từ 7h30 phút):

- Chủ tịch HĐND tỉnh  khai mạc kỳ họp;

- UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

- Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

- Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- UBND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau kỳ họp thuwd 6 HĐND tỉnh kháo XVI, và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo tóm tắt kết quả hoạt động của UBMTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Ý kiến kiến nghị của MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đối với HĐND tỉnh và UBND tỉnh;

- Viện trưởng Viện KSND tỉnh báo cáo tóm tắt về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018;

-  Chánh Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh về công tác tòa án 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018;

- Báo cáo của Cục thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018;

- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018;

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018;

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018;

- Báo cáo đánh giá tình hình công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018;

- Báo cáo đánh giá tình hình công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018;

- Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018;

- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2017 của HĐND tỉnh Cao Bằng;

- Báo cáo tình hình giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (thứ sáu và thứ 7) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- Báo cáo kết quả thực hiện nội dung đột phá 6 tháng cuối năm 2018 thực hiện Chỉ thị số 05/CT/TW của Đảng đoàn HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021: "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát viêc giải quyết đơn thư  khiếu nại, tố cáo của công dân, ý kiến kiến nghị của cử tri"; nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Buổi chiều: (bắt đầu từ 14h00)

- Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo thuyết trinh nội dung dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020;

- Giám đốc Sở Tài chính báo cáo thuyết trình nội dung dự thảo Nghị quyết Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

- Giám đốc Sở Tài chính báo cáo thuyết trình nội dung dự thảo Nghị quyết thông qua Danh mục di dời trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định đô thị (đợt 1) trên địa bàn phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;

- Giám đốc Sở Tài chính báo cáo thuyết trình nội dung dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một số loại phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

- Giám đốc Sở Tài chính báo cáo thuyết trình nội dung dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 về huy động đóng góp của tổ chức, cá nhân khai thác, tiêu thụ, lưu thông khoáng sản trên dịa bàn tỉnh Cao Bằng;

Giám đốc Sở Tài chính báo cáo thuyết trình nội dung dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ cấp xã, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư;

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo thuyết trình nội dung dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà và giáo dục thường xuyên năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo thuyết trình nội dung dự thảo Nghị quyết Quy định mức chị bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên đia bàn tỉnh Cao Bằng.

- Thường trực HĐND tỉnh báo cáo thuyết trình nội dung dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh Cao Bằng.

- Báo cáo Thẩm tra của Ban kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh;

- Báo cáo Thẩm tra của Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh;

- Báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

- Báo cáo Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh;

- Chia tổ thảo luận; gợi ý thảo luận Tổ

 

Ngày 11/7/2018

* Buổi sáng: Đại biểu thảo luận tại Tổ.

* Buổi chiều: báo cáo tổng hợp thảo luận tổ;

* thảo luận chung trên hội trường;

Ngày 12/7/2018

*Buổi sáng:

- Chất vấn và trả lời chất vấn;

- Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu, giải trình tiếp thu tại kỳ họp;

- Kết luận phiên chất vấn.

* Buổi chiều:

- Trình bày các dự thảo Nghị quyết, thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết;

- Bế mạc kỳ họp.

 

P.V

Các tin tức khác