Khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 10/7, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc trọng thể tại Hội trường UBND tỉnh. Đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Hà Ngọc Chiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Lại Xuân Môn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bế Minh Đức, Phó trưởng chuyên trách Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; Đỗ Quang Thành, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng khóa XVI và các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh; Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh; Thường trực HĐND các huyện, Thành phố.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Phát biểu Khai mạc Kỳ họp, đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp lần này tập trung, xem xét và thảo luận làm rõ những nguyên nhân kết quả thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa cao, thiếu bền vững. Xem xét và thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kết quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh; nghe UBMTTQ tỉnh thông báo kết quả hoạt động của Uỷ ban MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 và một số báo cáo khác. Nghe và cho ý kiến về việc trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh. Đồng thời thực hiện tốt chức năng giám sát của HĐND thông qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp theo luật định; xem xét, thảo luận và thông qua các nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra trong chương trình kỳ họp.

 

Đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu Khai mạc tại Kỳ họp

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Hữu Khang đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện KT-XH 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo nêu rõ, 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế của tỉnh đã thu được một số kết quả nhất định. Trong 17 nhóm chỉ tiêu KT - XH và môi trường đề ra trong năm 2018, có 8 nhóm chỉ tiêu tiến độ thực hiện khá, khả năng cuối năm đạt hoặc vượt kế hoạch (KH); 2 nhóm chỉ tiêu đạt tiến độ trung bình, khả năng cuối năm đạt hoặc xấp xỉ đạt; 7 nhóm chỉ tiêu còn lại sẽ đánh giá vào cuối năm. Cụ thể: giá trị công nghiệp 6 tháng đầu năm,  ước đạt 2.001,4 tỷ đồng, bằng 41,32% KH; tổng sản lượng lương thực có hạt tăng 102,9% so với KH; thu hút được 42 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với tổng vốn đăng ký 1.959 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ đạt 5,47%, tăng 5,58% so với KH; khách du lịch đạt trên 570.500 lượt, tăng 43,2% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 233 triệu USD, bằng 34% KH... Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có bước phát triển, chính sách an sinh xã hội được triển khai và thực hiện có hiệu quả, đời sống nhân dân cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

6 tháng cuối năm 2018, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Duy trì và gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng; ổn định sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý đầu tư, quy hoạch xây dựng, đô thị và tài nguyên môi trường. Chú trọng công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, điều hành tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách và các tổ chức tín dụng; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại phát triển kinh tế đối ngoại; bảo đảm và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn biểu dương kết quả các cấp, ngành và nhân dân đã có đổi mới, quyết tâm, nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn diện của tỉnh. Đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục bàn, thảo luận và hiến kế cho tỉnh để phát huy 8 lợi thế, khắc phục 3 "điểm nghẽn", thực hiện tốt 3 đột phá. Bên cạnh đó, những tháng cuối năm 2018, đề nghị các cấp các ngành cần tập trung rà soát, đánh giá toàn diện, cụ thể chính xác kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2018, trên cơ sở đó dự báo tình hình chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, kịch bản điều hành chi tiết và các giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế yếu kém, tập trung vào các chỉ tiêu đạt thấp, tập trung tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ với kết quả cao nhất; Thực hiện mạnh mẽ việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới;  tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính; khuyến khích phát triển phong trào khởi nghiệp phát triển doanh nghiệp địa phương. Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo kế hoạch đầu tư công công trung hạn giai đoạn 2016 2020; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh; triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc ít người; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi tư duy trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; kiên quyết không để xảy ra điểm nóng, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sau kỳ họp, đề nghị HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch chương trình, kịch bản điều hành theo tháng, quý để thực hiện các nghị quyết hiệu quả; tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết, tập trung giám sát các cơ quan đơn vị trong tỉnh về việc tiến hành sắp xếp tinh giản bộ máy biên chế theo tinh thần chỉ đạo của trung ương và của tỉnh ủy, việc thực hiện công tác cải cách hành chính và thực hiện 6 chương trình công tác của Tỉnh ủy;  giám sát các dự án chậm tiến độ. Nghiên cứu cơ chế thông thoáng vượt trội cho thành phố Cao Bằng  để Thành phố thực sự là thành phố kiểu mẫu "sáng , xanh, sạch, đẹp".

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh nghe, xem xét 26 báo cáo gồm: báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau kỳ họp thứ 6 HDND tỉnh khóa XVI và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; Thông báo kết quả hoạt động của UBMTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; ... xem xét báo cáo thẩm tra của các ban của HĐND tỉnh; xem xét, cho ý kiến, thông qua 9 dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đối với lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh về những vấn đề cử tri tỉnh quan tâm.

Dương Liễu - Kim Cúc

 

Các tin tức khác