Bí Thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn làm việc với trường Chính trị Hoàng Đình Giong

Chiều ngày 7/8, đồng chí Lại Xuân Môn, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh làm việc với trường Chính trị Hoàng Đình Giong về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017, 7 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018. Dự buổi làm việc có đồng chí Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan của tỉnh.

DSC_4768

Đại biểu dự buổi làm việc

Trong thời gian qua, Trường Chính trị đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Đội ngũ cán bộ, viên chức của nhà trường hiện có 41 người, với 33 giảng viên; Cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập từng bước được đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy. Năm 2017 và 7 tháng đầu năm 2018, Trường Chính trị Hoàng Đình Giong đã mở được 116 lớp với 7.548 học viên, gồm các lớp: trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, bồi dưỡng ngạch chuyên viên, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ chính quyền cơ sở, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho các tổ chức đoàn thể, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và lý luận chính trị cho Đảng viên mới là chiến sỹ Bộ đội Biên phòng, bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã. Ngoài ra, nhà trường còn phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I tổ chức được 07 lớp cao cấp lý luận chính trị với 628 học viên; Phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam và Hội liên hiệp Phụ nữ Cao Bằng tổ chức được 02 lớp Trung cấp nghiệp vụ công tác xã hội với 72 học viên; Phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh tổ chức 05 lớp Bồi dưỡng Đại biểu HĐND cấp huyện với 375 học viên.

5 tháng cuối năm 2018, Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Tiếp tục mở mới 14 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 900 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Trường Chính trị Hoàng Đình Giong kiến nghị: Tỉnh có chính sách ưu tiên trong tuyển dụng cán bộ, viên chức cho Nhà trường; ưu tiên các chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Đề xuất với Trung ương có những quy định, hướng dẫn cụ thể liên quan đến công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị, cơ chế lãnh đạo, quản lý trường chính trị tỉnh; chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên của trường và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. UBND tỉnh, xem xét, bố trí nguồn vốn, đảm bảo cơ sở vật chất mở các lớp dự nguồn cán bộ, quản lý cấp tỉnh…

DSC_0003

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn đề nghị: Trường Chính trị Hoàng Đình Giong cần quan tâm hơn nữa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy, vị trí việc làm ở các khoa, phòng. Chủ động nghiên cứu đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu mới; thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, chú trọng giáo dục có chiều sâu kiến thức lý luận Mác - Lênin và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; quan tâm, tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên nhằm phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy tinh thông lý luận, am hiểu thực tế, có bản lĩnh chính trị vững vàng, áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo…

Kim Cúc

 

 

 

Các tin tức khác