Bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 39

Ngày 27/8, Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tổ chức Lễ Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính, khóa 39. Dự Lễ bế giảng có đồng chí Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

DSC_4928

Đồng chí Bế Dũng, Hiệu trưởng Nhà trường trao Giấy khen cho các học viên đạt thành tích xuất sắc

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, khóa 39 có 73 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ngành của tỉnh. Lớp học khai giảng từ tháng 12/2017, trong thời gian 09 tháng, các học viên được học, nghiên cứu 7 học phần, gồm: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin; Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản của Đảng cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước; Đường lối chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực đời sống xã hội; Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở; Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở; Tình hình nhiệm vụ của địa phương; Đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở…Qua đó vận dụng vào quá trình công tác nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với tinh thần học tập nghiêm túc, kết thúc khóa học 100% tốt nghiệp, trong đó có 21 học viên đạt loại giỏi, 52 học viên đạt loại khá. 

Kim Cúc

Các tin tức khác