Đoàn ĐBQH tỉnh: Giám sát tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Sở TN&MT, Thanh tra tỉnh

Ngày 29/8, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017 và 6 tháng năm 2018 tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Thanh tra tỉnh.

Tham gia đoàn giám sát, gồm: Thiếu tướng Đỗ Quang Thành, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Phùng Văn Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Triệu Thanh Dung, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Thanh niên; Nông Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

DSC_1532%20%285917%20x%203725%29%20%285917%20x%203725%29

 

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bế Minh Đức phát biểu tại buổi làm việc

 

Năm 2017 và 6 tháng năm 2018, Sở TN&MT tiếp 34 lượt công dân tại trụ sở; tham gia tiếp công dân tại Ban tiếp công dân của UBND tỉnh 197 lượt người; tiếp nhận 83 đơn thư, trong đó có 78 đơn đủ điều kiện. Đã giải quyết 35 đơn, trả lời, hướng dẫn bằng văn bản 18 đơn thư; giải quyết 11 vụ việc, 13 vụ việc kiến nghị, phản ánh, đang giải quyết 1 vụ việc. Các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài Sở phối hợp với các cấp, ngành xem xét, xử lý kịp thời, hạn chế tình trạng công dân khiếu nại vượt cấp...

Thanh tra tỉnh tổ chức tiếp 33 lượt công dân; tiếp dân định kỳ tại Ban tiếp công dân của tỉnh và tiếp đột xuất theo yêu cầu của công dân để xử lý các vụ việc phức tạp kéo dài theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tiếp nhận 75 đơn, trong đó 58 đơn đủ điều kiện, 17 đơn không đủ điều kiện. Xử lý 32 đơn chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 26 đơn trả lại và hướng dẫn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền. Tham mưu cho UBND tỉnh 15 quyết định giải quyết vụ việc phức tạp, kéo dài. Trong đó, đã giải quyết 12 vụ việc, thẩm tra xác minh 3 vụ việc. Tiếp nhận 23 vụ việc kiến nghị, phản ánh chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đã giải quyết 3 vụ việc tồn đọng kéo dài, còn 2 vụ việc đang tiến hành giải quyết.

DSC_1541%20%286000%20x%203424%29

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu, kiến nghị về giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến  lĩnh vực đất đai, môi trường

Sở TN&MT, Thanh tra tỉnh kiến nghị: Quốc hội, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ TN&MT tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bổ sung các quy định cụ thể về việc ủy quyền khiếu nại, lý do ủy quyền, phạm vi ủy quyền; quy định thống nhất về thời hiệu khiếu nại, khởi kiện trong Luật Khiếu nại và Luật Tố tụng hành chính; quy trình xử lý, giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh; xây dựng và thực hiện các đề án về đào tạo, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Ưu tiên áp dụng với các địa phương là các điểm nóng, còn khó khăn về kinh tế - xã hội…

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Minh Đức đề nghị: Sở TN&MT và Thanh tra tỉnh rà soát những tồn tại, hạn chế trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, công dân, để có biện pháp khắc phục; nâng cao vai trò quản lý, điều hành của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu đơn vị trong việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết đơn thư; định kỳ tổng kết, rút kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Đặc biệt là những vụ việc dù đã được giải quyết nhưng công dân chưa hài lòng còn tiếp tục khiếu kiện kéo dài; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác tiếp công dân liên quan đến các lĩnh vực giải quyết đất đai, môi trường…

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác