Tỉnh ủy: Hội nghị chuyên đề về quy trình giải pháp giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư và thu ngân sách

Ngày 28/8/2018, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề về quy trình giải pháp giải phóng mặt bằng (GPMB), giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí Thường Trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành,đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chuyên đề của Tỉnh ủy

Triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013, Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các bộ ngành, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản quy định, chỉ đạo về công tác bồi thường GPMB; Thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) GPMB các công trình dự án trên địa bàn tỉnh; thành lập Tổ chuyên viên giúp việc BCĐ. Riêng năm 2018, BCĐ đã tổ chức 6 cuộc họp, cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với 17 dự án. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 68 dự án thu hồi đất, bồi thường GPMB. Có 27 dự án đã hoàn thành và bàn giao mặt bằng; 5 dự án đã phê duyệt phương án, dự toán bồi thường GPMB nhưng một số hộ dân chưa nhận tiền; 9 dự án cơ bản hoàn thành công tác GPMB; 2 dự án còn đang vướng mắc xử lý tài sản trên đất; 17 dự án đang thực hiện GPMB; 8 dự án chủ đầu tư đang thực hiện các bước triển khai thực hiện.

Công tác bồi thường GPMB trên địa bàn tỉnh còn có một số tồn tại hạn chế như giá đất bồi thường cho người dân thường thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường; các văn bản pháp lý liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thiếu tính thực tế, không ổn định và chưa thực sự hoàn chỉnh; quỹ đất công để thực hiện tái định cư không có sẵn, kinh phí xây dựng khu tái định cư còn khó khăn; công tác phối hợp tuyên truyền giữa các cấp, ngành, địa phương vận động nhân dân thu hồi đất ở một số địa phương còn hạn chế, chưa cụ thể, kém hiệu quả; công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở một số huyện chưa thực sự quyết liệt, chưa làm hết trách nhiệm; đội ngũ thực hiện công tác GPMB thiếu về số lượng và yếu về chuyên môn nghiệp vụ...

Thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công, hằng năm UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, kịp thời giao vốn đầu công, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Phân cấp mạnh cho cấp huyện trong các khâu của quy trình đầu tư, nhằm tạo sự chủ động cho cấp huyện và giảm thủ tục hành chính. Chỉ đạo các chủ đầu tư lựa chọn các đơn vị có đủ năng lực tư vấn lập dựn án; kiên quyết loại bỏ các nhà thầu không đáp ứng năng lực thi công theo quy định; tập trung thực hiện công tác bồi thường GPMB; chỉ đạo tất cả các chủ đầu tư thực hiện đăng ký cam kết tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; công khai kết quả giải ngân vốn đầu tư công... Tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn đầu tư công các năm còn chậm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2016 bằng 85,4% KH; năm 2017 bằng 74,2% KH và 6 tháng năm 2018 mới bằng 26,5% KH. Một số dự án chiếm tỷ trọng lớn song tiến độ giải ngân chậm do vướng GPMB như dự án xây dựng Hồ Khuổi Khoán (Hòa An); dự án cải tạo nâng cấp đường 208; dự án kiên cố hóa trường lớp học, dự án Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh; Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; Trường Tiểu học Sông Hiến I...

Nguyên nhân tiến độ giải ngân chậm do quy trình đầu tư rườm rà, phức tạp; cơ chế chính sách trong bồi thường GPMB còn bất cập; năng lực một số doanh nghiệp tư vấn thiết kế, thi công hạn chế; một số cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư, một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quyết liệt trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư; năng lực chủ đầu tư của một số đơn vị còn yếu, đặc biệt cấp xã; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân còn hạn chế, chưa quyết liệt...

Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, hằng năm Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức thực hiện dự toán thu, tăng cường các giải pháp rà soát nguồn thu, chống thất thu, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, chú trọng công tác hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho người nộp thuế gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính thuế. Triển khai 3 Đề án tăng thu ngân sách từ khoáng sản, đất đai, dịch vụ cửa khẩu, xuất nhập khẩu hàng hóa. Cục thuế tình chủ động tổ chức quyết liệt công tác quản lý thuế, tăng cường quản lý nguồn thu, đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Năm 2016 - 2017, thu 2.503 tỷ đồng, vượt 26,3% dự toán Bộ Tài chính giao; vượt 11,7% HĐND tỉnh giao. 7 tháng năm 2018 thu 668,2 tỷ đồng, bằng 68% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 57,1% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách do KT - XH của tỉnh chưa phát triển, tốc độ tăng GRDP thấp, tiến độ thi công và giải ngân một số công trình dự án chậm; công tác GPMB thực hiện còn nhiều vướng mắc; Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương trong công tác thu ngân sách chưa chặt chẽ, đồng bôi, hiệu quả chưa cao...

Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành địa phương đã bàn, thảo luận thống nhất quy trình, giải pháp GPMB, giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách như: đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu chủ trương chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, GPMB. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nghiên cứu phân cấp mạnh hơn cho cấp huyện trong việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án quy mô nhỏ; quy trách nhiệm, yêu cầu bồi thường bằng vật chất đối với nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế để xảy ra dự án kém chất lượng, phát sinh khối lượng làm tăng tổng mức đầu tư, làm chậm tiến độ thi công công trình; cương quyết thay thế nhà thầu tư vấn không làm tròn trách nhiệm giám sát công trình,  nhà thầu thi công không đảm bảo năng lực. Nghiêm khắc kiểm điểm, quy trách nhiệm thủ trưởng các đơn vị được giao làm chủ đầu tư yếu kém... Tập trung hỗ trợ giải quyết kịp thời những vướng mắc cho doanh nghiệp, tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực cho doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, tạo nguồn thu bền vững, ổn định. Thực hiện tốt các biện pháp cải cách thủ tục hành chính thuế, hỗ trợ người nộp thuế, thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thu, tăng thu, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế. Phối hợp thực hiện tốt 3 Đề án tăng thu ngân sách từ khoáng sản, đất đai và dịch vụ cửa khẩu...

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần đổi mới tư duy, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu; sớm khắc phục những hạn chế yếu kém trong thời gian qua. Tư tưởng chỉ đạo là không bó tay trước khó khăn; cả hệ thống chính trị phải vào cuộc với sự đồng bộ, quyết tâm, quyết liệt. Kiên quyết tháo những nút thắt cản trở, lập lại kỷ cương trong công tác giải pháp giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư và thu ngân sách. Nâng cao năng lực trình độ chuyên môn của cán bộ thực thi nhiệm vụ, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Đối với công tác GPMB, cần làm tốt công tác quản lý đất đai; các huyện cần thành lập các tổ tuyên truyền, vận động, đối thoại, kiểm đếm, tái định cư, tài chính, cưỡng chế về công tác GPMB, mời các cơ quan chuyên môn tham gia các tổ này. Trong công tác giải ngân vốn đầu tư, chỉ đạo kiên quyết chủ đầu tư, Ban quản lý và các nhà thẩu thực hiện nghiêm các quy định; kiên quyết chuyển vốn đối với các dự án không thực hiện đúng quy định, chậm tiến độ, quy trách nhiệm người đứng đầu. Lựa chọn nhà thẩu phải đủ năng lực về vốn, trang thiết bị, nhân lực và trách nhiệm xã hội. Cắt giảm mạnh các thủ tục hành chính liên quan đến giải ngân vốn đầu tư. Phân cấp mạnh cho cấp huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án nhỏ; kiên quyết thu hồi những dự án chậm tiến độ. Về thu ngân sách, ngành Tài chính và Thuế cần dự báo chính xác nguồn thu, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; xóa bỏ tư tưởng bằng lòng với kết quả thu; xử lý nghiêm các đơn vị nợ thuế, chây ỳ, trốn thuế. Rà soát lại các khoản nợ đọng thuế kéo dài. Các cơ quan chức năng rà soát lại cơ chế chính sách, cắt giảm các thủ tục hành chính, chỉnh sửa những bất cập. Có cơ chế khuyến khích cấp huyện thu vượt chỉ tiêu ngân sách giao.        

Dương Liễu  

Các tin tức khác