Đoàn ĐBQH tỉnh: Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại UBND tỉnh

Ngày 30/8/2018, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017 và 6 tháng năm 2018 tại UBND tỉnh.

Tham gia Đoàn giám sát có các đồng chí: Thiếu tướng Đỗ Quang Thành, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Phùng Văn Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Triệu Thanh Dung, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Thanh niên; Nông Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan tư pháp, Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND và chuyên viên có liên quan các huyện Hòa An, Trùng Khánh và thành phố Cao Bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo phát biểu tại buổi giám sát

Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh được triển khai, thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, thủ tục theo quy định. Năm 2017 và 6 tháng năm 2018, toàn tỉnh tiếp 2.957 lượt/3.319 lượt người. Nội dung khiếu nại qua tiếp công dân chủ yếu liên quan đến quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, về chế độ chính sách… Toàn tỉnh tiếp nhận 2.030 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, 467 đơn thuộc thẩm quyền, 98 đơn không thuộc thẩm quyền. Đã giải quyết lần đầu 548 đơn, giải quyết hết thẩm quyền 2 đơn, chưa giải quyết 15 đơn… Tổ chức 13 cuộc đối thoại, số vụ giải quyết xong qua đối thoại 11 vụ, chiếm 84,6%. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tại 33 đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương kiến nghị: Quốc hội, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quy định theo hướng mở về thẩm quyền tổ chức đối thoại, coi việc đối thoại là một kênh thu nhận thông tin gắn liền với trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính. Quy định thống nhất về thời hạn giải quyết khiếu nại; cần có văn bản cụ thể về trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; ban hành nghị định về xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, đặc biệt đối với những hành vi khiếu nại không đúng sự thật nhằm ngăn ngừa các tiêu cực, các khiếu nại sai vì động cơ, mục đích cá nhân… Bổ sung quy định cụ thể về chế tài xử lý trách nhiệm hợp tác của người khiếu nại với cơ quan, tổ chức, cá nhân; phân định rõ trách nhiệm xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền các cấp.

Tham gia phát biểu ý kiến tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn kiến nghị, UBND tỉnh cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, tiến hành sửa đổi, bổ sung, công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thành lập và kiện toàn Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh. Tiếp tục quan tâm giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài; tăng cường công tác chỉ đạo của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đối với cấp cơ sở...

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo đề nghị các cấp, ngành chức năng rà soát, tổng hợp những vụ việc phức tạp, kéo dài, tham mưu cho UBND tỉnh có phương án giải quyết, xử lý phù hợp. Đặc biệt một số vụ việc đang tiến hành giải quyết kéo dài, yêu cầu Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu giải quyết dứt điểm. Đối với những vấn đề tồn đọng về đơn thư khiếu nại, tố cáo tại huyện Hòa An trong tháng 9/2018 sẽ đưa ra phương án giải quyết xử lý. Một số vụ việc giải quyết liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh thực hiện đảm bảo tính công khai, minh bạch trong thực hiện xử lý khiếu nại, tố cáo. 

IMG_2654%20%281920%20x%201280%29

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Minh Đức phát biểu kết luận buổi giám sát.

Kết luận buổi buổi giám sát, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Minh Đức đánh giá cao UBND tỉnh và các đơn vị, địa phương cơ bản thực hiện nghiêm túc về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp. Yêu cầu rà soát lại tất cả các việc giải quyết khiếu nại ở các cấp, ngành về trình tự theo các bước của pháp luật; qua rà soát làm rõ trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền. UBND tỉnh tăng cường tập huấn kiến thức về công tác tiếp dân ở các cấp cơ sở; tăng cường công tác trao đổi giữa các cơ quan có liên quan trong giải quyết đơn thư; rà soát các cơ chế, chính sách của tỉnh về hỗ trợ cho cán bộ làm nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và tăng cường đối thoại với người dân để công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được thực hiện tốt.

Dương Liễu

Các tin tức khác