UBND tỉnh triển khai thí điểm Bộ chỉ số đánh giá Năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thị (DDCI)

Ngày 5/9/2018, tại Hội trường UBND tỉnh sẽ diễn ra Hội nghị triển khai thí điểm Bộ chỉ số đánh giá Năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thị (DDCI) tỉnh Cao Bằng nhằm thực hiện đánh giá tính sáng tạo và kết quả điều hành của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, thành phố; tạo kênh thông tin tin cậy, minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia góp ý xây dựng chính quyền các cấp.
 

Ban Chỉ Đạo nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) họp triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2018  (ảnh chụp ngày 24/4/2018)

Mục tiêu của việc triển khai bộ chỉ số DDCI là thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh tỉnh Cao Bằng; Nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của  lãnh đạo UBND tỉnh đến cấp sở, ban, ngành và huyện, thành phố. Rút ngắn khoảng cách từ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh đến thực thi ở cấp sở, ban, ngành và huyện, thành phố. Tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền. Trên cơ sở đó đánh giá công tác điều hành của các cấp, các ngành trong năm 2018, nghiên cứu giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh những năm tiếp  theo, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực được khảo sát. Tiếp tục tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa các sở, ban, ngành, huyện thị từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.

Bộ chỉ số DDCI 2018 của tỉnh Cao Bằng gồm có 7 chỉ số gồm: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Tính năng động; Chi phí thời gian; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Hỗ trợ doanh nghiệp; Thiết chế pháp lý. Ngoài ra còn có một số nội dung đánh giá thêm như: gia nhập thị trường; Tiếp cận đất đai; đào tạo lao động; đánh giá chung về cải cách thủ tục hành chính, cơ quan nhà nước...

Việc đánh giá các chỉ số trong Bộ chỉ số DDCI được cụ thể hóa thành các câu hỏi để các DN được khảo sát trả lời. Câu hỏi sẽ chia thành 2 nhóm: Các câu hỏi đóng để DN lựa chọn câu trả lời đã có sẵn trong bảng câu hỏi; và Các câu hỏi mở để DN nêu ra được những khó khăn, vướng mắc, đề nghị …

Dương Liễu

 

 

Các tin tức khác