Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân”, giai đoạn 2009 – 2019

Ngày 31/8, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009 - 2019. Dự Hội nghị có Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Việt Nam; Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của Bộ Tư lệnh BĐBP, Học viện Biên phòng; đại diện Bộ chỉ huy BĐBP 10 tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hải Phòng, Nghệ An, Thái Bình. Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn.

Đại biểu tỉnh Cao Bằng, có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh;  đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang; lãnh đạo các huyện, thành phố, xã, thị trấn biên giới.
 

Các đại biểu dự Hội nghị

10 năm qua, tỉnh Cao Bằng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân triển khai thực hiện tốt các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng tình đoàn kết quân-dân ngày càng bền chặt. Từ năm 2009 đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang tổ chức 7.957 cuộc tuyên truyền về các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” với 269.273 lượt người nghe; quần chúng nhân dân phát hiện và cung cấp cho lực lượng BĐBP và các cơ quan chức năng 8.922 nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; tham gia phối hợp với BĐBP tuần tra biên giới 11.217 lần với 63.708 lượt người; tham gia phát quang đường tuần tra, đường thông tầm nhìn biên giới 1.340 lần, được 333,125km, 37.926 lượt người tham gia.

BĐBP tỉnh chủ động tham mưu Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng và quản lý bảo vệ biên giới; tuần tra, kiểm tra khu vực biên giới 6.319 lần với 31.488 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; phối hợp với lực lượng quản lý biên giới nước láng giềng tuần tra chung 27 lần với 415 lượt người tham gia; phát hiện, xử lý 182 vụ vi phạm hiệp định về quản lý biên giới. Phối hợp bắt giữ, xử lý 2.509 vụ, 2.957 đối tượng vi phạm pháp luật, thu giữ trên 200 bánh hêrôin, trên 156,6 kg ma túy tổng hợp, phá nhổ 17.321 cây thuốc phiện, thu giữ gần 500 triệu đồng tiền giả và nhiều tang vật vi phạm khác, trị giá hàng trăm tỷ đồng, xử phạt hành chính nộp vào kho bạc Nhà nước trên 2 tỷ đồng; xác lập 8 chuyên án về tội phạm ma túy, 2 chuyên án về tội phạm mua bán người; phát hiện đấu tranh 8 vụ, 20 đối tượng hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ gắn với an ninh quốc phòng. Quan tâm công tác phát triển đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi, đảng bộ và năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ cơ sở; thành lập mới 92 chi bộ, kết nạp 718 đảng viên, tạo nguồn 832 quần chúng ưu tú; tích cực triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, các xã biên giới đạt bình quân 8,95 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; vận dụng, phát động nhiều phong trào, chương trình, mô hình, cách làm để xây dựng khu vực biên giới vững mạnh như phong trào "Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới"...

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc, mục đích, ý nghĩa, nội dung "Ngày Biên phòng toàn dân" đến các cấp, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc; chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh, nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn biên giới; tiếp tục xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng và các lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, chính quy xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới…
 

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chỉnh ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chỉnh ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam và đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, các cấp, ngành, đoàn thể tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, nhất là nhân dân các dân tộc khu vực biên giới có nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và trách nhiệm tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" cần hướng vào thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng khu vực biên giới vững mạnh và bảo vệ vững chắc chủ quyền vững chắc lãnh thổ, an ninh biên giới. Xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ BĐBP tăng cường cho các xã, thị trấn biên giới; các huyện biên giới quán triệt và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT – XH; giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân dân, ra sức xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với nước láng giềng. Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Hằng năm, tổ chức kiểm điểm, đánh giá phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia trong tình hình mới".

 

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị: Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của "Ngày Biên phòng toàn dân" và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới. Tập trung phối hợp xây dựng, củng cố cơ sở chính trị các xã, thị trấn biên giới trong sạch vững mạnh, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 04/7/2016 của Tỉnh ủy về “Lãnh đạo xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, giai đoạn 2016 - 2020”. Tổ chức cho nhân dân thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; các xã, thị trấn biên giới tổ chức tốt các hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân” gắn với sơ kết phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” vào dịp 3/3 để kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, những tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
 

Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 – 2019.

Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Kỷ niệm chương Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc cho 14 đồng chí có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia. Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 – 2019.

 

Dương Liễu

Các tin tức khác