Họp Tiểu ban nội dung "Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước CB; Công bố Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng biên giới năm 1950 huyện Thạch An là Di tích Quốc gia đặc biệt gắn với Chương trình Du lịch Qua miền di sản Việt Bắc

Ngày 4/9, tại UBND tỉnh, Tiểu ban nội dung "Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng; Công bố Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng biên giới năm 1950 huyện Thạch An là Di tích Quốc gia đặc biệt gắn với Chương trình Du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc" (gọi tắt là Tiểu ban 02) họp bàn những nội dung công tác chuẩn bị của Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng; Công bố Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng biên giới năm 1950 huyện Thạch An là Di tích Quốc gia đặc biệt gắn với Chương trình Du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc.

Dự họp có các đồng chí thành viên tiểu ban, các đồng chí thành viên tổ giúp việc; đồng chí Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban chủ trì.

DSC_5036

Đại biểu dự cuộc họp

Sự kiện được Tiểu ban 02 xây dựng kế hoạch, thời gian tổ chức diễn ra từ ngày 24/11/2018 - 27/11/2018 với các nội dung: Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng; Công bố Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng biên giới năm 1950 huyện Thạch An là Di tích Quốc gia đặc biệt gắn với Chương trình Du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc (20h00-22h00, tối ngày 24/11/2018, dự kiến truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, tại Sân tượng đài Bác Hồ, Trung tâm thành phố Cao Bằng).

Chương trình Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc được tổ chức từ ngày 23/11-16/11/2018, với những hoạt động: Triển lãm ảnh miền đất và con người Việt Bắc với chủ đề “ Trải nghiệm Việt Bắc - Khám phá non nước Cao Bằng” (khai mạc 8h30 phút, ngày 23/11/2018, tại Khu vực Vường hoa Trung tâm thành phố Cao Bằng); Chương trình biểu diễn văn nghệ dân gian và trình diễn trang phục dân tộc (từ ngày 24/11- 25/11/2018, tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh); Thi đấu các môn thể thao 06 tỉnh Việt Bắc (từ ngày 23/11-25/11/2018, khai mạc từ 8h00 ngày 23/11/2018); Giới thiệu du lịch ẩm thực vùng Việt Bắc; trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hàng lưu niệm phục vụ khách du lịch (từ ngày 23/11-26/11/2018, khai mạc 10h00, ngày 23/11/2018, tại Sân vườn hoa Trung tâm thành phố Cao Bằng).

DSC_5038

Đồng chí Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban phát biểu kết luận

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban khẳng định: Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng; Công bố Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng biên giới năm 1950 huyện Thạch An là Di tích Quốc gia đặc biệt gắn với Chương trình Du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc là sự kiện quan trọng của tỉnh, qua đó tăng cường mối quan hệ giao lưu, hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh trong khối 6 tỉnh Việt Bắc. Đồng chí yêu cầu các thành viên Tiểu ban triển khai công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, chi tiết, chuẩn bị tốt những kế hoạch, nội dung giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch, lợi thế của Cao Bằng dưới nhiều hình thức, đảm bảo đúng chủ trương, định hướng của tỉnh...; Đồng thời, yêu cầu các huyện lập dự toán kinh phí chi tiết, tiết kiệm của các dự án được giao và gửi báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đơn vị đầu mối) trước ngày 20/9/2018...

Hải Hà 

Các tin tức khác