Hội nghị triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thị (DDCI) năm 2018

Ngày 5/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Bộ chỉ số đánh giá Năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thị (DDCI) tỉnh Cao Bằng năm 2018.
 

Các đại biểu dự Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh; Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nông Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Thảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tiến sỹ Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh; Thạc sỹ Nguyễn Văn Đồng, Viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách (IPS); Tiến sỹ Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban pháp chế VCCT, Giám đốc Dự án PCI; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND 13 huyện, thành phố. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

DDCI là bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành, huyện, thành phố. Khảo sát DDCI trên cơ sở thăm dò mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã đang đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh để nghiên cứu giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hàng năm. Đồng thời, đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực được khảo sát.

Tại Hội nghị, đại biểu đã được các chuyên gia, nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh, Viện nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao đổi các chuyên đề: Tầm quan trọng của việc của việc nâng cao vị thế cạnh tranh ngành, địa phương hướng tới thúc đẩy phát triển tại Cao Bằng; Giới thiệu phương pháp thực hiện và bộ công cụ thực hiện đánh giá DDCI tại Cao Bằng - phương pháp điều tra trực tuyến, kế hoạch triển khai; Một số quan điểm trong triển khai thực hiện DDCI tại Cao Bằng;  giải đáp các câu hỏi của cơ quan trong tỉnh; giới thiệu kinh nghiệm của một số tỉnh trong thực hiện xếp hạng DDCI; giới thiệu công cụ kết nối người dân và chính quyền…    
 

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn đề nghị: UBND tỉnh quan tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo thực hiện thành công bộ công cụ DDCI, đặc biệt phải đề ra được chủ đề hành động. Các sở, ban, ngành, huyện, Thành phố triển khai đồng bộ bộ công cụ DDCI, tập trung thực hiện 7 chỉ số chính và 8 chỉ số phụ theo hướng dẫn của bộ công cụ DDCI; các sở, ban, ngành, huyện, Thành phố tìm các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp có khó khăn, tỉnh sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ. Tới đây, tỉnh sẽ dựa vào bộ công cụ DDCI để đánh giá lãnh đạo, cán bộ các sở, ban ,ngành, huyện, Thành phố  hằng năm và coi đây là một trong những tiêu chí phấn đấu tăng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị: Nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện hệ thống chỉ số và tiêu chí đánh giá DDCI phù hợp với thực tiễn của Cao Bằng; tiến hành các hoạt động khảo sát, thu thập, xử lý số liệu theo kế hoạch triển khai. Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các huyện, Thành phố cung cấp đầy đủ thông tin về các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cho nhóm nghiên cứu để thiết lập chính xác các hệ thống đánh giá đến các sở, ngành, địa phương. Các sở, ngành, địa phương phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, xây dựng, tiến hành ngay các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; đơn giản hóa, nhanh chóng giải quyết điểm nghẽn về thủ tục, cơ chế chính sách…

Dương Liễu

Các tin tức khác