Họp Tiểu ban nội dung chuẩn bị cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch năm 2018

Chiều 04/9/2018, Tiểu ban nội dung chuẩn bị cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch năm 2018 tổ chức họp (Tiểu ban 1). Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban 1 chủ trì buổi làm việc. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Tiểu ban 1.

Họp Tiểu ban nội dung chuẩn bị cho Hội nghị Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch năm 2018.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở KH-ĐT đã báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch năm 2018. Theo đó, Tiểu ban 1 thực hiện các nội dung phục vụ Hội nghị như: Xây dựng kế hoạch làm việc của lãnh đạo tỉnh làm việc với Bộ,ngành Trung ương; xây dựng các tài liệu cuốn sổ tay, tờ rơi "Cao Bằng - cơ hội đầu tư và phát triển"; video clip "Cao Bằng - Triển vọng đầu tư, hợp tác và phát triển"; cuốn sách "Bốn mùa non nước Cao Bằng". Phối hợp tổ chức họp báo; tổ chức không gian "Cao Bằng - cơ hội đầu tư và hợp tác"; trưng bày giới thiệu một số sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng" trưng bày các tài liệu quy hoạch, dự án xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; phim tư liệu, sách báo, tranh ảnh giới thiệu về lịch sử, văn hóa, con người Cao Bằng qua các thời kỳ...

Hội nghị Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2018 dự kiến diễn ra từ 8h30 - 11h30 thứ Bẩy, ngày 24/11/2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với khoảng 350 đại biểu tham dự.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung bàn về kế hoạch làm việc với các bộ, ngành; công tác chuẩn bị nội dung xúc tiến đầu tư, chương trình Hội nghị và thành phần tham gia, xây dựng kịch bản và bố trí các gian hàng trưng bày...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo kết luận cuộc họp

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Phó Chủ tịch  UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo đề nghị các đồng chí thành viên của Tiểu ban 1 tham mưu thường xuyên và nắm toàn bộ các thông tin, tiến độ triển khai thực hiện của Tiểu ban; Sở KH-ĐT cần phối hợp với các đơn vị rà soát lại danh mục các dự án đầu tư, danh mục cấp quyết định chủ trương đầu tư, kêu gọi đầu tư; chủ trì, chuẩn bị nội dung cho buổi họp báo. Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho Tiểu ban 1 thống nhất, lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng các tài liệu phục vụ hội nghị; xây dựng kịch bản và bố trí các gian hàng trưng bày; lập dự toán kinh phí tổ chức hội nghị; lập danh sách các nhà đầu tư tiềm năng. Các sở, ngành nỗ lực thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã được phân công với tinh thần và trách nhiệm cao nhất.

Dương Liễu

Các tin tức khác