UBND tỉnh: Triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thị (DDCI) cho các doanh nghiệp, HTX

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 6/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thị (DDCI) năm 2018 cho các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh.

Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban: Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tư vấn chính sách cấp tỉnh; Ban Quản lý Dự án xây dựng và điều phối hoạt động Ban Tư vấn chính sách cấp tỉnh; Ban Quản lý VIE 036; Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh và Viện Nghiên cứu chính sách (IPS).

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện doanh nghiệp, HTX đã được nhóm chuyên gia Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh và Viện Nghiên cứu chính sách (IPS) trao đổi các nội dung: Tầm quan trọng của việc nâng cao vị thế cạnh tranh ngành, địa phương hướng tới thúc đẩy phát triển tại Cao Bằng; phương pháp thực hiện và bộ công cụ thực hiện đánh giá DDCI tại Cao Bằng - phương pháp điều tra trực tuyến, kế hoạch triển khai; giới thiệu kinh nghiệm của tỉnh Tuyên Quang với vai trò thực hiện hiệp hội doanh nghiêp; giới thiệu công cụ kết nối người dân và chính quyền.

1

Tiến sỹ Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh trao đổi tại Hội nghị

DDCI là Bộ chỉ số được xây dựng với mục đích kép, một mặt trao quyền cho cộng đồng doanh nghiệp đóng góp đánh giá đa chiều và thực thi vai trò giám sát các hoạt động điều hành kinh tế của tỉnh, mặt khác đặt chính quyền các huyện, thành phố và các sở ban ngành thuộc tỉnh vào tâm thế thường trực cải cách và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; qua đó cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực. Bộ chỉ số DDCI 2018 của tỉnh Cao Bằng gồm có 7 chỉ số chính gồm: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Tính năng động; Chi phí thời gian; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Hỗ trợ doanh nghiệp và Thiết chế pháp lý. Ngoài ra còn có 8 chỉ số phụ đánh giá thêm như: Gia nhập thị trường; tiếp cận đất đai; đào tạo lao động; đánh giá chung về cải cách thủ tục hành chính, cơ quan nhà nước... Việc đánh giá các chỉ số trong Bộ chỉ số DDCI được cụ thể hóa thành các câu hỏi để các doanh nghiệp được khảo sát trả lời. Câu hỏi sẽ chia thành 2 nhóm: Các câu hỏi đóng để doanh nghiệp lựa chọn câu trả lời đã có sẵn trong bảng câu hỏi và các câu hỏi mở để doanh nghiệp nêu ra được những khó khăn, vướng mắc, đề nghị…

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã tập trung trao đổi một số nội dung liên quan đến: địa chỉ truy cập để điền mẫu đánh giá Bộ công cụ DDCI; đối tượng đánh giá và đối tượng được đánh giá; thời gian thực hiện đánh giá; đề nghị Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh cần phối hợp với đơn vị tư vấn trong việc khảo sát, lấy ý kiến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đề nghị các sở, ban, ngành, huyện, Thành phố minh bạch trong trong việc cung cấp thông tin; cách thức để doanh nghiệp chất vấn lại các sở, ban, ngành, huyện, Thành phố… 

Triển khai thực hiện Bộ chỉ số DDCI tỉnh Cao Bằng năm 2018 là một trong những giải pháp mang tính đột phá, tạo ra những thay đổi trong tư duy quản lý và phát triển, tạo điều kiện thông thoáng, minh bạch, hỗ trợ tối đa để nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp khai thác một cách hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh vào mục đích tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp, thúc đẩy KT – XH của tỉnh phát triển.

Dương Liễu

Các tin tức khác