Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 11/9, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Cao Bằng có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, UBND các huyện, Thành phố.

hn

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính trong cả nước đã đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt, nhờ thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, chất lượng phục vụ, công tác kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng trong công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước phát triển.

Ngày 08/8/2018, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 985/QĐ-TTG về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP  ngày 23/4/2018 của  Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.  Kế hoạch bao gồm 4 nhóm nhiệm vụ: Hoàn thiện thể chế, tập trung xây dựng, ban hành một số văn bản hướng dẫn, bảo đảm thực hiện Nghị định; kiện toàn tổ chức và bố trí trụ sở, trang thiết bị cho bộ phận một cửa các cấp, rà soát, công bố danh mục TTHC và tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Nghị định, Kế hoạch.

DSC_5253

Đại biểu đang theo dõi Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình  (qua màn hình) chủ trì và chỉ đạo Hội nghị từ Hà Nội

Tham luận tại Hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, địa phương đã khẳng định rõ vai trò của công tác cải cách hành chính, nâng cao chấp lượng giải quyết thủ tục hành chính trong phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp quốc gia, cấp tỉnh. Đồng thời cho rằng, để triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị định 61 của Chính phủ, các địa phương cần đầu tư cơ sở hạ tầng bộ phận một cửa, một cửa liên thông, trung tâm dịch vụ hành chính công; tiếp tục đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống kết nối liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu liên thông giữa các Bộ, ngành Trung ương với các địa phương; nghiên cứu cắt giảm thủ tục hành chính, thời gian thực hiện thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc triển khai Chính phủ điện tử. Cùng với đó, có cơ chế, chính sách hỗ trợ, động viên đội ngũ cán bộ làm công tác này. Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn việc triển khai Nghị định số 61 của Chính phủ; …

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu trong thời gian tới, các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 61 của Chính phủ. Sớm hoàn thiện, đưa bộ phận một cửa, một cửa liên thông vào hoạt động theo phương châm 4 tại chỗ trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà không cần thiết, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân trong công tác giải quyết thủ tục hành chính; quan tâm, có cơ chế, chính sách khuyến khích, động viên người làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Các địa phương chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương trong việc triển khai, kết nối Cổng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo sự thống nhất trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trong cả nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Văn phòng Chính phủ trình Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia trong quý IV/2018; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan sớm triển khai, đưa Cổng thanh toán dịch vụ công quốc gia vào hoạt động; các địa phương đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công mức độ  3, 4 theo danh mục dịch vụ công được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hải Hà

 

Các tin tức khác