Đoàn Ủy ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài làm việc tại Cao Bằng

Chiều 12/9, Đoàn công tác của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) do Phó Trưởng Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) Nguyễn Ngọc Hùng làm Trưởng đoàn làm việc tại Cao Bằng. Đồng chí Lê Hải Hòa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành tiếp và làm việc với Đoàn.

DSC_5255

Đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh

Sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 19 - CT/TW ngày 24/1/2003 về công tác phi Chính phủ nước ngoài, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã triển khai đến các cấp, ngành địa phương trong tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ địa phương về mục đích, ý nghĩa của hoạt động viện chợ PCPNN đối với công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đề ra các giải pháp thực hiện Chỉ thị phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời thường xuyên quan tâm chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị trên địa bàn tỉnh. 

Các tổ chức PCPNN và các chương trình, dự án PCPNN trên địa bàn tỉnh hoạt động tuân thủ theo Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 1/3/2012 của Chính phủ; Công tác tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN luôn đảm bảo đúng theo quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;  chế độ quản lý tài chính thực hiện theo Thông tư số 225/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã có 76 tổ chức PCPNN và 3 nhà tài trợ khác hỗ trợ, đầu tư 111 dự án, 23 phi dự án với tổng trị giá viện trợ 11,6 triệu USD. Các chương trình, dự án chủ yếu là do các tổ chức, như: ChildFund, ActioneAid, ADRA, GSMDM..., tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, xây dựng năng lượng và hỗ trợ tư pháp, môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, nông - lâm nghiệp... Trung bình viện trợ hằng năm khoảng 2 - 3 triệu USD.

DSC_5259

Đồng chí Lê Hải Hòa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, tỉnh kiến nghị: Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN tiếp tục hỗ trợ tỉnh vận động các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước cung cấp, hỗ trợ vốn viện trợ phi chính phủ để thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh; tăng cường mở các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về công tác vận động viện trợ PCPNN cho cán bộ đầu mối địa phương và các đơn vị tổ chức liên quan; xây dựng các cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức PCPNN đến khảo sát và triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Tháng 11/2018, tỉnh Cao Bằng dự kiến tổ chức hội nghị xúc tiến vận động phi chính phủ tại Hà Nội, tỉnh đề nghị Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN, Ban điều phối viện trợ nhân dân hỗ trợ tỉnh mời các tổ chức PCPNN mới tham dự Hội nghị và quan tâm đầu tư, viện trợ cho tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng đánh giá cao sự quản lý, nỗ lực kêu gọi, vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của tỉnh. Đồng thời, đề nghị tỉnh làm tốt hơn nữa công tác xúc tiến vận động viện trợ; quán triệt Chỉ thị số 19-CT/TW và Kết luận số 98-KL/TW. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về thiên nhiên, văn hóa, con người Cao Bằng để thu hút đầu tư, tăng viện trợ của các tổ chức PCPNN; bên cạnh đó tăng cường đảm bảo công tác an ninh trật tự, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để các tổ chức PCPNN hoạt động có hiệu quả...

Kim Cúc

Các tin tức khác