UBND tỉnh: Tiếp dân định kỳ tháng 9/2018

Ngày 17/9, UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 09/2018. Cùng tham gia tiếp dân có đồng chí Bế Minh Đức, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban nội chính Tỉnh ủy, Hội nông dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Quang cảnh tiếp dân định kỳ tháng 09/2018

Tại buổi tiếp, lãnh đạo tỉnh đã tiếp 09 lượt công dân; Nội dung tập trung về các vấn đề liên quan đến vấn đề lấn chiếm đất đai, tranh cấp đất đai, tố cáo, khiếu nại, yêu cầu cơ quan chức sớm giải quyết vụ việc của công dân ....Sau khi nghe công dân trình bày lãnh đạo các cơ quan liên quan đã trực tiếp giải thích, trả lời, hướng dẫn từng trường hợp cụ thể những nội dung khiếu nại, kiến nghị nêu trên của các công dân; Đồng thời, tiếp thu một số khiếu nại, kiến nghị và tiếp nhận các đơn của công dân trực tiếp gửi tại buổi tiếp công dân.

Kim Cúc

Các tin tức khác