HĐND tỉnh: Giám sát tình hình thực hiện Dự án Trung tâm thương mại biên giới Trùng Khánh

Sáng 18/9, Đoàn giám sát Ban Kinh tế HĐND tỉnh do đồng chí Nông Thanh Tùng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đến giám sát tình hình triển khai thực hiện Dự án Trung tâm thương mại biên giới Trùng Khánh do Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Cao Bắc làm chủ đầu tư, tại khu vực Giảng Gà, xã Đình Phong (Trùng Khánh).

DSC_222

Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát thực địa tại Dự án Trung tâm thương mại biên giới Trùng Khánh.

 Dự án Trung tâm thương mại biên giới Trùng Khánh có tổng số vốn đăng ký đầu tư 150 tỷ đồng; dự án có tổng diện tích được thuê 91.531 m2. Dự án đã có Quyết điều chỉnh dự án đầu tư số 336/QĐ-UBND, ngày 3/4/2018 của UBND tỉnh. Đến nay, dự án đã chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nộp thuế lệ phí trước bạ, nộp tiền trồng rừng thay thế; công ty đang tiến hành thi công san lấp... với tổng vốn đầu tư đã và đang thi công là 11 tỷ 983 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện nay các cấp có thẩm quyền giải quyết các thủ tục pháp lý của dự án còn chậm Công ty chưa thể thực hiện tiến độ đúng như dự kiến.

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Cao Bắc kiến nghị: Các cấp có thẩm quyền quan tâm hơn nữa về việc giải quyết các thủ tục hành chính, đặc biệt là sớm cho Công ty được thuê đất và giao đất. Công ty có văn bản của các cấp, ngành liên liên quan hướng dẫn, trả lời cụ thể về việc xây dựng Trạm kiểm soát liên hợp và mở rộng Trạm Biên phòng để Công ty sớm triển khai thực hiện các bước tiếp theo nhằm hoàn thiện dự án và đưa vào hoạt động.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng đề nghị Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Cao Bắc cung cấp cho đoàn giám sát quyển dự án quy hoạch chi tiết để xem xét; tiếp tục san gạt mặt bằng trên diện tích đất người dân đã nhận đền bù.                                 

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác