Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo: Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Đại Sơn

Chiều 18/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Đại Sơn (Phục Hòa). Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Đại Sơn đã tuyên truyền, vận động 523 hộ dân di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở; cứng hóa 33,4 km đường nông thôn; kiên cố hóa 19,6 km mương thủy lợi; 739 hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; thu nhập bình quân đầu người 23 triệu đồng/năm; còn 69 hộ nghèo, chiếm 9,29%, 148 hộ cận nghèo, chiếm 19,95%... Đến đầu tháng 9/2018, xã đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới.

Xã đề nghị tỉnh quan tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành hỗ trợ thực hiện các tiêu chí chưa đạt; hỗ trợ thiết bị truyền thanh không dây cho các xóm; chỉ đạo chủ đầu tư sớm triển khai thi công xây dựng nhà Trạm y tế xã...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo đề nghị xã Đại Sơn đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng hỗ trợ giảm nghèo và xóa nhà dột nát; chủ động đề xuất với huyện về ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho xã thực hiện xây dựng nông thôn mới; tập trung chỉnh trang, sửa chữa và bố trí trang thiết bị các nhà văn hóa; huy động sự đóng góp và tạo sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới... Phấn đấu xã hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018.

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác