Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình phát triển KT - XH năm 2018

Sáng 24/9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình phát triển KT - XH năm 2018; xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH năm 2019. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng, có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và một số sở, ban ngành của tỉnh.

DSC_5394

Đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng

Tại Hội nghị, đại diện các địa phương đã có nhiều ý kiến thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, nêu rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, đồng thời tham gia đóng góp các ý kiến vào dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019.Theo báo cáo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam tiếp tục duy trì đà chuyển biến tích cực, dự kiến hoàn thành toàn diện 12/12 chỉ tiêu đề ra. Trong đó, nền kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, tốc độ tăng GDP duy trì ở mức cao, ước đạt 6,7%. Chỉ số lạm phát được kiểm soát, liên tiếp trong 3 năm 2016-2018, chỉ số giá tiêu dùng bình quân duy trì ở mức dưới 4%. Cơ cấu lại nền kinh tế có bước chuyển biến tương đối rõ nét, thực chất hơn trong các ngành. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được quan tâm, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018, tạo điền đề để hoàn thành các kế hoạch đề ra năm 2019. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, để đảm bảo tăng trưởng kinh tế ổn định. Tiếp tục thực hiện quyết liệt 3 đột phá chiến lược. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; gắn công tác chỉ đạo, triển khai với công tác theo dõi, đôn đốc, thanh, kiểm tra công vụ. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, gây bức xúc dư luận xã hội; Chú trọng các giải pháp phát huy nguồn lực tài nguyên gắn với công tác bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai. Tăng cường thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phản bác thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận. Các địa phương cần nhận diện được những khó khăn, thách thức cũng như thế mạnh của mình để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội một cách phù hợp...

Hải Hà 

Các tin tức khác