Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn: Chuẩn bị tốt các nhiệm vụ bảo đảm cho hoạt động giao lưu QPBG Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5

Ngày 24/9, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý III và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV/2018. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.

Các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn đề nghị: Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu đúng và trúng cho cấp ủy, chính quyền địa phương về các chỉ thị, nghị quyết của công tác quốc phòng - quân sự; hoàn thành có chất lượng công tác huấn luyện các đối tượng, phấn đấu trên 50% đơn vị huấn luyện giỏi; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tại 2 huyện Hạ Lang, Thạch An; chuẩn bị tốt các nhiệm vụ bảo đảm cho hoạt động giao lưu Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5 trên địa bàn tỉnh; tham mưu tổ chức tốt Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh, giai đoạn 2013 - 2018.Quý III, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh, chỉ đạo các đơn vị làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết công tác quốc phòng - quân sự địa phương. Trong đó, tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ 2 huyện Thạch An, Hạ Lang; tham gia luyện tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp tại Quân khu đảm bảo theo kế hoạch. Các đơn vị nâng cao chất lượng nội dung huấn luyện cho các đối tượng, quân số tham gia đạt 98,7%; các lực lượng phối hợp tuần tra, canh gác trên 1.200 lần với gần 6.000 lượt người tham gia. Công tác lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện có nhiều chuyển biến, chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật từng bước được nâng lên, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có 1.747 bộ hồ sơ được hưởng theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ ra quân làm đường bê tông liên xóm dài 2,1 km, nạo vét 3,8 km kênh mương, tu sửa 8,5 km đường dân sinh. Duy trì có hiệu quả công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật Quân đội, không có quân nhân vi phạm pháp luật...

Theo Baocaobang.vn

Các tin tức khác