Quân khu 1:Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị

Ngày 25/9, Đảng ủy Quân khu 1 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới”. Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị.

10 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn lãnh đạo, triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị. KVPT các tỉnh trên địa bàn được xây dựng và hoạt động hiệu quả, tăng cường tiềm lực quốc phòng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân  về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng KVPT, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân từng bước được củng cố và tăng cường. Qua đó, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam yêu cầu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cùng các địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, nhất là Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (khóa X) và Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị định 152 và Nghị định 02 của Chính phủ về KVPT; tập trung thực hiện tốt các giải pháp xây dựng tiềm lực KVPT, đặc biệt là tiềm lực chính trị tinh thần, xây dựng và củng cố “thế trận lòng dân”; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, bảo đảm kịp thời, sát tình hình thực tiễn, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, ứng phó hiệu quả với các tình huống xảy ra.

Theo Baocaobang.vn

Các tin tức khác