UBND tỉnh: Họp đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2018

Ngày 27/9, UBND tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả công tác chuẩn bị tổ chức "Hội nghị Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2018; Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất Toàn cầu Non nước Cao Bằng; Công bố Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 huyện Thạch An là Di tích Quốc gia đặc biệt gắn với Chương trình Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc của các Tiểu ban thuộc Ban tổ chức Hội nghị.

Dự cuộc họp có các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; các tiểu ban phục vụ, tổ giúp việc. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội nghị chủ trì cuộc họp.

DSC_5398

Các đại biểu dự họp

Để chuẩn bị cho "Hội nghị Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2018; Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất Toàn cầu Non nước Cao Bằng; Công bố Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 huyện Thạch An là Di tích Quốc gia đặc biệt gắn với Chương trình Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc, đến nay, các tiểu ban đã xây dựng, ban hành quyết định thành lập và phân công tổ giúp việc cho từng tiểu ban; ban hành kế hoạch hoạt động của từng tiểu ban và phân công các thành viên phụ trách triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Các tiểu ban đã tổng hợp đăng ký danh mục dự án kêu gọi đầu tư tại Hội nghị, xây dựng dự thảo lần 1 kịch bản chi tiết điều hành Hội nghị Xúc tiến đầu tư; phối hợp với các sở, ngành lập danh sách khách mời, các kế hoạch hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra trong Chương trình du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc. Xây dựng dự toán kinh phí; chuẩn bị chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng đô thị...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào dự thảo đề cương kịch bản chương trình Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất Toàn cầu Non nước Cao Bằng; Công bố Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 huyện Thạch An là Di tích Quốc gia đặc biệt gắn với Chương trình Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc; lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu để trưng bày, giới thiệu với khách du lịch; khách mời và công tác đón tiếp đại biểu về dự các sự kiện...

 

DSC_5401

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị: Các tiểu ban tiếp tục rà soát kế hoạch của tiểu ban và triển khai thực hiện theo đúng lộ trình đã ban hành, phối hợp chặt chẽ giữa các tiểu ban trong xây dựng các nhiệm vụ, nội dung. Sớm hoàn chỉnh kịch bản Hội nghị, Lễ công bố; báo cáo các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, rà soát lại danh sách khách mời; chuẩn bị các nội dung để  làm việc với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; xây dựng và hoàn thiện các bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh. Sớm hoàn thành các dự thảo: kịch bản văn học, kịch bản nghệ thuật, thiết kế sân khấu; kế hoạch Triển lãm ảnh, Chương trình biểu diễn văn nghệ dân gian và trình diễn trang phục dân tộc, thi đấu các môn thể thao, gian hàng quảng bá du lịch, dự toán kinh phí thực hiện các nội dung nhiệm vụ để báo cáo Ban Tổ chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đúng thời gian quy định.

Dương Liễu

Các tin tức khác