Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 9

Ngày 28/9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 9/2018. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, MTTQ tỉnh, một số sở, ngành. Đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự phiên họp

Tại phiên họp, UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định các đề nghị xây dựng nghị quyết trình Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI thông qua năm 2018, cụ thể danh mục các đề nghị xây dựng nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật, gồm các nghị quyết: Quy định mức phân bổ và nội dung chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh; Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 74/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Kế hoạch đầu tư công năm 2019; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; Quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các nghị quyết có nội dung cá biệt, gồm: Thông qua danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2019; Thông qua danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh năm 2019; Biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan của HĐND, UBND; Phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác năm 2019; Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019; Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2017.

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận về sự cần thiết, căn cứ pháp lý, bố cục, dự thảo nghị quyết, dự kiến nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc thi hành nghị quyết. Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng phát biểu kết luận nhất trí thông qua danh mục các đề nghị xây dựng nghị quyết. Đề nghị các đơn vị tham mưu, xây dựng nghị quyết nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình, bảo đảm chất lượng xây dựng các nghị quyết.

Tiếp đó, Thường trực HĐND tỉnh giải quyết một số nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp, cụ thể: Việc xây dựng tuyến giao thông đoạn từ thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy (Trùng Khánh) - động Dơi, xã Đồng Loan và Cửa khẩu Lý Vạn (Hạ Lang); danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Đối với các dự án chưa đủ hồ sơ, điều kiện thu hồi đất, các ngành chuyên môn, UBND tỉnh tiếp tục xem xét, trình trong phiên họp sau.

Theo Baocaobang.vn

Các tin tức khác