Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 37 khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 37. Tham dự có đồng chí Hoàng Công Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị tiến hành công tác tổ chức cán bộ và công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành, các huyện ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thông qua các Đề án: Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Sắp  xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đối với các cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết số 18-NQ/TW; Sắp xếp, kiện toàn những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Thông báo phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cho ý kiến về dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (sửa đổi, bổ sung) trước khi trình Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành; Việc giao biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019 đối với khối Nhà nước; Báo cáo công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2018, Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, Công bố di tích lịch sử địa điểm chiến thắng Biên giới năm 1950 huyện Thạch An là Di tích Quốc gia đặc biệt gắn với Chương trình Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc.

Cho ý kiến về các nội dung trước khi trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, gồm: Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa phương năm 2019, kế hoạch vốn đầu tư năm 2019; Dự thảo báo cáo công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2018 của Tỉnh ủy. Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra và dự thảo thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Hội nghị giải quyết một số công việc khác.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh sẽ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, chỉ đạo quyết tâm, quyết liệt thực hiện giảm sâu cả số lượng đầu mối bên ngoài, bên trong từng tổ chức, tinh giản biên chế, bảo đảm thực hiện công việc hiệu lực, hiệu quả; không đánh đồng các tổ chức, đơn vị mà tùy tình hình thực tiễn các đơn vị để xây dựng lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các tổ xây dựng đề án tiếp thu ý kiến các đồng chí trong Ban Thường vụ; xây dựng kế hoạch, danh sách công việc để thực hiện hiệu quả các Đề án. Các sở, ngành tham mưu tổ chức sự kiện Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2018, Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, Công bố di tích lịch sử địa điểm chiến thắng Biên giới năm 1950 huyện Thạch An là Di tích Quốc gia đặc biệt gắn với Chương trình Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc chuẩn bị chu đáo, tổ chức sự kiện hoành tráng, an toàn, tiết kiệm; làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện; UBND tỉnh rà soát tất cả các chỉ tiêu, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018.

 Hải Hà

 

 

Các tin tức khác