Quyết định phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng bổ sung năm 2018 và các nhiệm vụ mới năm 2019

Ngày 26/9/2018, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1305/QĐ-UBND phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng bổ sung năm 2018 và các nhiệm vụ mới thực hiện từ năm 2019.

Theo đó, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng bổ sung năm 2018 và các nhiệm vụ mới thực hiện từ năm 2019 gồm 7 nhiệm vụ khoa học, công nghệ. Trong đó năm 2018 bổ sung 2 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp; năm 2019 thực hiện 1 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp; 2 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; 2 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực y dược.

 

D.L

Các tin tức khác