Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật cấp tỉnh quý III năm 2018

Ngày 04/10/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai văn bản quy phạm pháp luật quý III năm 2018. Dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh. Đồng chí Nông Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu các huyện, thành phố có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy; HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thành phố và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp huyện.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên pháp luật triển khai các văn bản pháp luật gồm: Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14; Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14; Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14; Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14.

Luật Quản lý nợ công năm 2017 được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018 thay thế Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH 12 ngày 17/6/2009.  Luật Quản lý nợ công năm 2017 gồm 10 chương, 63 điều so với 7 chương, 49 điều của Luật Quản lý nợ công năm 2009.  Luật Lâm nghiệp năm 2017 được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019 thay thế Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004. Luật Lâm nghiệp năm 2017 gồm 12 chương, 108 điều, tăng 4 chương và 20 điều so với Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004. Luật An ninh mạng năm 2018 được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018, gồm 7 chương, 43 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. Luật Quốc phòng năm 2018 được Quốc hội khóa XIV  kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 8/6/2018, gồm 7 chương, 40 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nông Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt và phổ biến các văn bản pháp luật mới đến cán bộ, công chức viên chức và các tầng lớp nhân dân; đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Dương Liễu

Các tin tức khác