Tỉnh ủy: Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác VTLT

Ngày 5/10, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác văn thư, lưu trữ (VTLT), chữ ký số. 

Tham dự, có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Hữu Long, Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng; Đặng Vũ Dũng, Phó Phòng Hỗ trợ kỹ thuật cơ yếu Đảng - Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thường trực các huyện, Thành ủy; kế toán, cán bộ làm công tác VTLT, cơ yếu, công nghệ thông tin các ban Đảng trực thuộc.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai các văn bản: Thông báo số 800-TB/VPTW, ngày 17/11/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng về thông báo ý kiến của đồng chí Trần Quốc Vượng tại hội nghị toàn quốc công tác VTLT; Quyết định số 2094-QĐ/VPTW ngày 19/12/2017, của Văn phòng Trung ương Đảng về ban hành Đề án phát triển công tác VTLT Đảng và tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 6/2/2017 của Ban Bí thư Trung ương về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 3/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng; một số văn bản về quản lý, sử dụng chữ ký số trong hoạt động giao dịch điện tử của các cơ quan Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Triệu Đình Lê khẳng định: Công tác VTLT có vai trò quan trọng đối với tất cả các lĩnh vực, mỗi cơ quan, tổ chức Đảng, chính trị - xã hội, nhằm đảm bảo thông tin bằng văn bản phục vụ kịp thời cho việc lãnh đạo, quản lý, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức. Trên cơ sở đó, đề nghị các đại biểu tiếp thu tốt các nội dung tại hội nghị để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả; tích cực cải cách quy trình, thủ tục, giảm bớt văn bản, giấy tờ; tiếp tục đổi mới, cải tiến tổ chức công tác văn thư theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, thực hiện quy trình giải quyết văn bản, lập hồ sơ khép kín trên mạng. Chú trọng đẩy mạnh công nghệ thông tin trong việc số hóa tài liệu lưu trữ. Thực hiện tốt công tác giữ gìn, bảo quản an toàn tài liệu, tổ chức khai thác, phát huy hiệu quả giá trị tài liệu lưu trữ…; lãnh đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cấp dưới để kịp thời khắc phục sai sót, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Ngày 6 - 7/10, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy; hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm bảo mật, xác thực hệ thống tin điều hành tác nghiệp dùng chung các cơ quan Đảng đối với cán bộ làm công tác VTLT.

Theo Baocaobang.vn

Các tin tức khác