Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 - CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị

Ngày 8/10, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 - CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

IMG_2109 (1)

Đại biểu dự Hội nghị

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và đại bộ phận quần chúng nhân về công tác phòng, chống ma túy được nâng lên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đã có nhiều đổi mới về phương pháp, cách thức, gắn kết giữa lí luận và thực tiễn; công tác tuyền truyền, vận động, giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy được tăng cường và thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa về nội dung, hình thức và phương pháp.

Trong 10 năm qua, các lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện, bắt giữ hơn 2.600 vụ, gần 4.200 đối tượng liên quan đến ma túy; phát hiện, phá nhổ hơn 46.900 cây thuốc phiện, hơn 100 cây cần sa. Các cơ sở cai nghiện đã tiếp nhận và điều trị cai nghiện, hướng nghiệp dạy nghề cho trên 1.800 học viên. Toàn tỉnh đã xây dựng được 78/199 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; mô hình về "cảm hóa, giáo dục người lỗi lầm tại cộng đồng dân cư" được xây dựng và phát huy hiệu quả tốt...

Tuy nhiên, công tác phòng,  chống ma túy trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn như: tình hình hoạt động của tội phạm ma túy diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới; các đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài ngày càng gia tăng; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt, liều lĩnh, manh động. Số người nghiện ma túy ngày càng trẻ hóa, không ngừng gia tăng; công tác lập hồ sơ đưa người nghiện vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc còn nhiều bất cập liên quan đến các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thật sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, đùn đẩy trách nhiệm cho các cơ quan chuyên trách. Một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, thiếu ý thức trách nhiệm, sa vào tệ nạn ma túy. Công tác tuyên truyền còn mang tính hình thức, chưa đi vào trọng tâm, trọng điểm…

Đồng chí Đàm Văn Eng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đàm Văn Eng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ: xác định công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục, lâu dài; tăng cường đẩy mạnh, đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy; tăng cường đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tội phạm ma túy; củng cố lực lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy; ưu tiên hỗ trợ ngân sách địa phương cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu quả phòng, chống tệ nạn ma túy ở xã, phường, thị trấn” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm, kịp thời phát hiện những mặt hạn chế, khó khăn để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục…

Chu Hiệu

Các tin tức khác