Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh họp quý III/2018

Ngày 10/10, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách và hoạt động của Ban đại diện HĐQT quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV/2018. Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì.

DSC_5443

Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phát biểu

Theo báo cáo của Ban đại diện - Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh, tính đến ngày 30/9/2018, tổng nguồn vốn là 2.423 tỷ đồng, tăng 41 tỷ đồng so với tháng 6/2018, tăng 117 tỷ đồng so với ngày 31/12/2017. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng là 2.417,9 tỷ đồng, tăng 42,8 tỷ đồng so với 30/6/2018, tăng 116,8 tỷ đồng so với đầu 31/12/2017; hoàn thành 96%KH tăng trưởng. Doanh số cho vay trong quý III đạt 522 tỷ đồng, doanh số thu nợ trong đạt 405,2 tỷ đồng. Nợ quá hạn 4.488 triệu đồng, chiếm 0,19% tổng dư nợ, tăng 393 triệu đồng so với 30/6/2018, tăng 435 triệu đồng so với 31/12/2017. Nợ khoanh 854 triệu đồng, chiếm 0,04% tổng dư nợ, tăng 22 triệu đồng so với 31/12/2017. Tổng dư nợ đến 31/8/2017 qua 4 tổ chức chính trị - xã hội đang thực hiện dịch vụ ủy thác là 2.413/2.417,9 tỷ đồng với 2.510 tổ tiết kiệm và vay vốn có 64.160 khách hàng còn dư nợ; Dư nợ ủy thác chiếm 99,8%.

Những tháng cuối năm, chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cho vay theo các chương trình, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay, thu nợ, thu lãi theo quy định.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà NHCSXH tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí đề nghị, NHCSXH tỉnh cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW; Ban đại diện HĐQT các cấp tiếp tục hoạt động theo Quy chế ban hành; Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân kịp thời vốn quay vòng đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng được giao. Tăng cường công tác đối chiếu đối với các trường hợp phân loại nợ; xây dựng chỉ tiêu năm 2019 sát với thực tế. Ban chỉ đạo các cấp tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, xử lý nợ đến hạn kịp thời, phấn đấu giảm nợ quá hạn. Các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác các cấp thực hiện kiểm tra, giám sát tại cơ sở theo đúng kế hoạch...

DSC_5459

Thừa ủy quyền của thống đốc NHNN đồng chí Đinh Văn Đức, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Cao Bằng trao Giấy khen cho đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có thành tích đóng góp vào kết quả hoạt động của NHCSXH năm 2017

Nhân dịp này có 03 cá nhân được Tổng giám đốc NHCSXH vinh danh: đã có thành tích đóng góp trong 15 năm hoạt động của NHCSXH; tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho một cá nhân: đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng Giấy khen cho 08 cá nhân có thành tích đóng góp vào kết quả hoạt động của NHCSXH năm 2017.

Kim Cúc

 

 

Các tin tức khác