Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 10

Ngày 10/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 10/2018 với 272 điểm cầu trong cả nước. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Cao Bằng, tham dự có các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; báo cáo viên Trung ương đơn vị tỉnh Cao Bằng, báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; đại diện thường trực và phụ trách tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Các báo cáo viên tham dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

 Tại Hội nghị, các báo cáo viên được nghe Thạc sĩ Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương báo cáo nội dung: Kết quả cơ bản sau 5 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN); một số vấn đề đặt ra và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tiếp đó, Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XII về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019…

Về tuyên truyền công tác PCTN thời gian tới, Thạc sĩ Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị các báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng; tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về PCTN, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tiếp tục tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo hành lang chính trị, pháp lý hoàn chỉnh, đồng bộ, bảo đảm công tác PCTN có hiệu lực, hiệu quả…

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tập trung tuyên truyền về Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII và tuyên truyền về kết quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng bệnh sởi, tay chân miệng và sốt xuất huyết sâu rộng đến toàn thể nhân dân và nhà trường về các giải pháp phòng, chống; tuyên truyền kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; kết quả chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư; tập trung tuyên truyền  kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga…

Theo Baocaobang.vn

Các tin tức khác