Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 lần thứ 15 (mở rộng)

Ngày 11/10/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 15 (mở rộng). Tham dự, có đại biểu các Ban Đảng Trung ương theo dõi Cao Bằng; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.
 

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe dự thảo Báo cáo công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2018 của Tỉnh ủy; báo cáo của UBND tỉnh, tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đề nghị thông qua quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (sửa đổi, bổ sung) và quyết định phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách địa phương năm 2019, Kế hoạch vốn đầu tư năm 2019; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến về chủ trương sáp nhập một số cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

9 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có sự tăng trưởng, tổng sản lượng lương thực đạt 275,1 nghìn tấn, đạt 104,2% kế hoạch; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 37,5 triệu đồng/ha; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.257,2 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn đạt 425 triệu USD; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách Nhà nước được 1.424,6 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 958,56 tỷ đồng. Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bình quân đạt 8,48 tiêu chí/xã; 1.749 hộ đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, đạt 67,8 kế hoạch năm. Lượng khách du lịch đến Cao Bằng đạt 923.730 lượt, doanh thu 251 tỷ đồng. Đảng bộ tỉnh kết nạp 1.458 đảng viên mới. Giáo dục – Đào tạo được chú trọng phát triển; tình hình an ninh ổn định, chủ quyền biên giới được giữ vững. Công tác chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, nội chính được thực hiện tốt.

 3 tháng cuối năm, tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về nhiệm vụ công tác trọng tâm những tháng cuối năm, 6 chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy, Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 khóa XII; chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các mục tiêu đạt thấp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2018; thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…

Thảo luận tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung vào thảo luận các hạn chế và yếu kém, các đại biểu đề xuất: Trong những tháng cuối năm tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, tăng thu ngân sách, quyết liệt thu hồi nợ đọng thuế, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, đẩy mạnh xuất, nhập khẩu hàng hóa; quan tâm công tác bồi dưỡng cán bộ, sắp xếp, tinh gọn bộ máy…

Tại Hội nghị, các đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng).
 
 

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn kết luận Hội nghị.    

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn khẳng định, bên cạnh những kết quả đạt được, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt thấp so với kế hoạch; sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn, tiến độ thực hiện công trình và việc giải ngân vốn còn chậm; sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan, địa phương chưa nhịp nhàng… Đề nghị thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương có giải pháp thiết thực, xây dựng kịch bản điều hành đồng bộ, quyết tâm, quyết liệt, sáng tạo, đột phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2018; dồn sức phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp, đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2018; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới cách thức quản lý, nâng cao thái độ phục vụ của cán bộ đối với doanh nghiệp, người dân, giảm bớt chi phí trung gian cho các doanh nghiệp; các sở, ngành, địa phương quyết tâm, quyết liệt thực hiện bộ chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thị (DDCI); nỗ lực cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tập trung tháo gỡ các nút thắt trong giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình, dự án; cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường phân tích, dự báo, xác định nguồn thu có tiềm năng, tham mưu các giải pháp tăng cường thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; đấu giá quyền sử dụng đất một số khu đất theo kế hoạch đúng quy định của pháp luật; chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công các sự kiện lớn của tỉnh…

Dương Liễu

 

Các tin tức khác