Ký kết hợp động nguyên tắc giữa UBND tỉnh Cao Bằng và Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

Ngày 14/10/2018, tại Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng nguyên tắc giữa UBND tỉnh Cao Bằng và Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản về việc tư vấn hỗ trợ xây dựng và phát triển CVĐC toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng giai đoạn 2018-2022.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản ký kết hợp động nguyên tắc tư vấn hỗ trợ xây dựng và phát triển CVĐC toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng

Dự Lễ ký kết, tỉnh Cao Bằng có đồng chí Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài Chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban quản lý CVĐC non nước Cao Bằng; Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, có đồng chí Trần Tân Văn, Viện trưởng, và đại liện lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn, và ông Guy Martini, Chủ tịch Hội đồng CVĐC toàn cầu, chuyên gia tư vấn cao cấp. Hai bên đã thảo luận và thống nhất nội dung Hợp đồng Nguyên tắc về việc tư vấn hỗ trợ chuyên môn cho tỉnh Cao Bằng từ năm 2018 đến 2022. Căn cứ trên Hợp đồng nguyên tắc này, Ban quản lý CVĐC non nước Cao Bằng sẽ cụ thể hóa và ký từng hợp đồng tư vấn chuyên môn cho từng năm.

Cùng ngày, Ban quản lý CVĐC non nước Cao Bằng phối hợp với Viện Khoa học địa chất và Khoáng sản đã tổ chức Hội thảo xây dựng Kế hoạch hoạt động cho giai đoạn II, năm 2018-2022.

Trần Thùy

Các tin tức khác