Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Sáng 16/10, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Dự buổi lễ có đồng chí Triệu Đình Lê, phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Đàm Văn Eng, phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Xuân Ánh, phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Trung ương; lãnh đạo MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

a1 (1)

Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu

Tại buổi Lễ, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã ôn lại truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng. Theo đó, Ngày 16/10/1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị số 29-QN/TW về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Đây là căn cứ để Thường vụ Bộ Chính trị (khóa VIII) đồng ý lấy ngày 16/10/1948 là ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng.

Tại Cao Bằng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, ngày 1/4/1930, Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh được thành lập. Công tác kiểm tra của Đảng do chi bộ trực tiếp chỉ đạo và phân công cán bộ trong cấp ủy thực hiện. Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất (tháng 5/1948), thực hiện chủ trương của Trung ương: “Chấn chỉnh bộ máy chỉ đạo và chuyên môn các cấp, nhất là tuyên huấn, tổ chức và kiểm tra”, theo đó, các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng bộ tỉnh được thành lập và từng bước được củng cố, kiện toàn. Tháng 8/1948, Ban Tổ chức - Kiểm tra chính thức được thành lập. Từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ III đến nay, trải qua 14 kỳ đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 13 đồng chí làm Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, bầu 90 lượt đồng chí làm thành viên UBKT Tỉnh ủy. UBKT các cấp luôn được cấp ủy các cấp quan tâm củng cố, kiện toàn về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, của các cấp ủy và sự chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên của UBKT Trung ương, UBKT các cấp không ngừng trưởng thành và phát triển; các thế hệ cán bộ, công chức ngành kiểm tra luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, vững vàng kiên định, công minh, chính trực, luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Để ghi nhận thành tích đó, nhiều tập thể và cá nhân của UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh được tặng thưởng nhiều danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh, được UBKT Trung ương tặng Cờ thi đua, Thủ tướng Chính phủ Bằng khen, tập thể UBKT Tỉnh ủy và nhiều cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương cao quý. 

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chúc mừng 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng; biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác kiểm tra Đảng những năm qua của UBKT Tỉnh ủy . Đồng thời, đồng chí đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Cấp ủy, người đúng đầu cấp ủy, tổ chúc Đảng phải thường xuyên nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa nội dung các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỉ luật Đảng; thường xuyên nâng cao vai trò giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát; tăng cường tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, những biểu hiện về "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Bên cạnh đó, nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; công tác kiểm tra, giám sát phải chủ động phòng ngừa từ khi chưa xảy ra khuyết điểm, sai phạm của tổ chức Đảng…

a4 (1)

Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó BTTT Tỉnh ủy Cao Bằng thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho UBKT Tỉnh ủy Cao Bằng

Nhân dịp này, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho UBKT Tỉnh ủy Cao Bằng; UBKT Trung ương tặng Bằng khen cho 4 cán bộ công tác trong ngành Kiểm tra Đảng từ 25 năm trở lên; tặng Bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngành Kiểm tra Đảng; tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm tra Đảng cho 32 đồng chí cán bộ, đảng viên có nhiều thành tích đóng góp vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng.

Chu Hiệu

Các tin tức khác