Hội nghị triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 17/10, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ), thành viên Văn phòng BCĐ Tổng điều tra. Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh chủ trì Hội nghị.

DSC_5559

Các đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị thông qua Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh năm 2019 tỉnh Cao Bằng. Quyết định 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15/8/2018 của Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương; Dự thảo Kế hoạch thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của tỉnh.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở, phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên cả nước; đáp ứng nhu cầu thông tin, đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; phục vụ giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số. Tổng điều tra sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp: Điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh; trường hợp bất khả kháng đối với số ít địa bàn điều tra không thể ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập số liệu thì Điều tra viên sử dụng phiếu giấy để ghi chép thông tin. Đối với những người tạm vắng trong suốt thời gian điều tra, Điều tra viên có thể hỏi những người khác trong hộ hoặc dựa vào những tài liệu do người thân hoặc chính quyền cung cấp để ghi phiếu điều tra.

Nội dung điều tra gồm: thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra trên cả nước là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4 và kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7 năm 2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý IV năm 2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý II năm 2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý IV năm 2020.

Đối với tỉnh Cao Bằng, theo dự thảo Kế hoạch thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của tỉnh sẽ thành lập 213 Ban Chỉ đạo các cấp, dự kiến điều tra 1.439 địa bàn, 2.487 xóm/tổ dân số, ước tính 129.529 hộ dân cư. Thời gian Nghiệm thu tài liệu điều tra, đánh mã các thông tin điều tra (thực hiện trên máy tính) hoàn thành trong tháng 5/2019. Nhập các phiếu điều tra bằng giấy (nếu có) nhằm đồng bộ hóa với dữ liệu điện tử vào cơ sở dữ liệu Tổng điều tra hoàn thành trong tháng 6/2019.

DSC_5564

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh yêu cầu các thành viên trong BCĐ căn cứ vào nhiệm vụ, đôn đốc các địa phương thực hiện tổng điều tra dân số đảm bảo nghiêm túc, chất lượng; bảo đảm thu thập đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót thông tin; bảo mật thông tin cá nhân thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê; việc quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc Tổng điều tra phải đảm bảo đúng chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả...Tập huấn tốt cho các điều tra viên cấp huyện, xã; xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia tích cực và cuộc Tổng điều tra.

Dương Liễu

 

Các tin tức khác