Bưu điện tỉnh: Tập huấn thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Sáng 18/10, Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

DSC_5572

Đại biểu dự lớp tập huấn

Nội dung tập huấn gồm 36 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội Vụ, Sở Tài chính, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ, nhân viên của hệ thống Bưu điện đã được hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả dịch vụ công trực tuyến qua dịch vụ bưu chính công ích...góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của các tổ chức, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn tỉnh.

Kim Cúc

 

Các tin tức khác