Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với tỉnh về công tác tôn giáo

Ngày 31/10, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Ban Tôn giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn làm việc tại tỉnh, khảo sát kết quả 3 năm thực hiện Kết luận 02/KL-ĐCT, ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo và Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tham dự.

MTTQ

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Ban Tôn giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân (Phật giáo, Công giáo, Tin lành) với trên 26.551 người. Thời gian qua, MTTQ các cấp đã tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào các tôn giáo tham gia các hoạt động, phong trào. Qua đó góp phần tạo điều kiện cho đồng bào các tôn giáo trong tỉnh giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

Thực hiện Kết luận số 02/KL-ĐCT, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai đến MTTQ các cấp; ban hành các kế hoạch, hướng dẫn MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên căn cứ tình hình thực tế địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện. Đến nay, đã tổ chức 89 hội nghị, tập huấn, tuyên truyền nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo và Luật Tín ngưỡng tôn giáo, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước... Tổ chức 194 cuộc giám sát chính sách dân tộc, tôn giáo; chọn cử hàng trăm cán bộ và đại biểu tôn giáo tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo do Trung ương tổ chức; xây dựng lực lượng cốt cán trong tôn giáo được 66 người; phối hợp tổ chức 168 cuộc lồng ghép với các cuộc họp thôn, xóm tuyên truyền về công tác dân tộc, tôn giáo với 8.246 lượt người nghe.

Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tổ chức tôn giáo bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, MTTQ các cấp xây dựng được 15 mô hình “Khu dân cư thực hiện hài hòa giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường gắn với biến đổi khí hậu”; phối hợp tổ chức ra quân vệ sinh 76,7 km đường nông thôn, nạo vét được 54,5 km kênh mương, trồng 2.100 cây xanh, vệ sinh chỉnh trang nhà bia, tưởng niệm, vệ sinh đường làng ngõ xóm...

Kết luận buổi làm việc, đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao những kết quả tỉnh Cao Bằng đã đạt được sau 3 năm thực hiện về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo và Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đề nghị tỉnh và MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới; thường xuyên tiếp xúc, tăng cường đối thoại, lắng nghe, trao đổi, nắm chắc tình hình, nhất là những hiện tượng tôn giáo mới và tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình; vận động, tuyên truyền các chức sắc, nhà tu hành, tổ chức, đồng bào các tôn giáo phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo trong đời sống; tuyên truyền sâu rộng trong nội bộ tổ chức và tín đồ tôn giáo về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, hiểm họa nghiêm trọng của biến đổi khí hậu để các tín đồ tôn giáo thực hiện tốt bảo vệ môi trường; quan tâm lựa chọn, bồi dưỡng những người tiêu biểu trong đồng bào tôn giáo tham gia MTTQ và đoàn thể các cấp, xây dựng lực lượng cốt cán trong tôn giáo vững mạnh về chính trị, tư tưởng; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tôn giáo hiệu quả.

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác