Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 39

Trong 02 ngày 2-3/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tổ chức Hội nghị lần thứ 39. Tham dự có đại biểu các ban Đảng Trung ương theo dõi Cao Bằng. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị tiến hành công tác tổ chức cán bộ; thông qua: Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh; Quy định một số chế độ chăm sóc, bồi dưỡng sức khỏe thăm ốm, viếng và tổ chức lễ tang khi từ trần đối với cán bộ của tỉnh đang công tác hoặc nghỉ hưu (sửa đổi, bổ sung); Đề án Văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Đề án hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện Nguyên Bình; Đề án hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện Bảo Lạc; Đề án hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện Trà Lĩnh. Tham gia ý kiến đối với bản tổng hợp ý kiến của các địa phương, cơ quan, đơn vị và phương án xin ý kiến gửi kèm về nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Cho ý kiến: báo cáo kết quả rà soát quy hoạch thủy điện và định hướng phát triển thủy điện trên địa bàn tỉnh; phương án đầu tư khai thác lộ thiên khoáng sản niken – đồng thuộc khu vực xã Quang Trung, xã Hà Trì (Hòa An) và xã Chu Trinh (Thành phố) do Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát đề xuất; nghiên cứu phương án quy hoạch tổng thể và phương án đầu tư khu vực hang Ngườm Pục, xã Lê Lai (Thạch An) do Công ty cổ phần Du lịch Tây Bắc Việt đề xuất.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn nhấn mạnh: Với các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tư tưởng chỉ đạo là sau khi hợp nhất phải làm tốt hơn, trước mắt giữ nguyên phụ cấp chức vụ cho các đồng chí đang giữ chức vụ trưởng, phó phòng không giữ chức vụ sau khi hợp nhất, sau đó tiếp tục sắp xếp, bố trí; Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy với các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; UBND tỉnh khẩn trương đôn đốc, tổ chức hồ sơ mời thầu, khẩn trương khởi công xây dựng trụ sở Tỉnh ủy, khối đoàn thể. Đề nghị chấn chỉnh hoạt động, việc phát triển thủy điện trên địa bàn tỉnh; công khai, minh bạch thông tin trong xây dựng nhà máy thủy điện; khắc phục hạn chế trong việc trồng rừng thay thế; bổ sung nội dung đánh giá những kết quả đạt được, chưa đưa vào báo cáo kết quả rà soát quy hoạch thủy điện và định hướng phát triển thủy điện trên địa bàn tỉnh, từ đó có chiến lược phát triển tổng thể thủy điện trên địa bàn tỉnh; thay thế nhà đầu tư thực hiện dự án thủy điện Hoa Thám (Nguyên Bình); loại bỏ một số dự án thủy điện công suất thấp; nghiên cứu bổ sung xây dựng thủy điện hoặc đập tràn giữ nước dòng sông Bằng ở Thành phố. Đối với phương án đầu tư khai thác lộ thiên khoáng sản, doanh nghiệp hoàn thiện đề án, đánh giá tác động về kinh tế, môi trường, an ninh, quốc phòng. Giao UBND tỉnh chỉ đạo sớm triển khai đầu tư khu vực hang Ngườm Pục, xã Lê Lai.

Kim Cúc 

Các tin tức khác