Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Hữu Khang làm việc tại huyện Thông Nông

Ngày 2/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Hữu Khang đến làm việc với huyện Thông Nông về tình hình triển khai thực hiện Dự án xây dựng các phòng học, thuộc Chương trình “Kiên cố hóa các trường học mầm non, tiểu học tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2017 - 2020" trên địa bàn huyện Thông Nông. Tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND  tỉnh; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

thong_nong_2_11_DBMK

Các đại biểu dự buổi làm việc

Chương trình được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư với tổng vốn 404 tỷ đồng; quy mô đầu tư xây dựng mới 640 phòng học tại 169 trường mầm non, tiểu học thuộc 12 huyện trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, huyện Thông Nông được đầu tư xây dựng 24 phòng học mầm non, 32 phòng học tiểu học, kinh phí hơn 19 tỷ đồng, thực hiện trong 12 tháng, chia làm 2 giai đoạn (giai đoạn 1, xây dựng 7 phòng học mầm non; giai đoạn 2, xây dựng 19 phòng học tiểu học). Đến nay, phần lớn các công trình thi công đạt 80% khối lượng, dự kiến bàn giao trong năm 2018; một số điểm trường do khó khăn về địa hình ảnh hưởng đến công tác vận chuyển nguyên vật liệu và giải phóng mặt bằng nên sẽ bàn giao chậm hơn. Giai đoạn 2, tiếp tục thi công 7 điểm trường.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Hữu Khang đánh giá cao kết quả phối hợp giữa UBND huyện, xã với các ban, ngành và đơn vị thi công trong triển khai thực hiện Dự án. Đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phối hợp làm tốt công tác giải phóng mặt bằng xây dựng tại các điểm trường trong giai đoạn 2; tuyên truyền, huy động sức dân tham gia vào xây dựng kiên cố hóa các điểm trường trên địa bàn.   

                                                       Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác