Quân khu 1: Kiểm tra công tác đảng, công tác chính trị tại Cao Bằng ​

Đoàn công tác Cục Chính trị (Quân khu 1) do Đại tá Ngô Quang Hưng, Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị làm trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác đảng, công tác chính trị tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Uyên, Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố.

Đại tá Ngô Quang Hưng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1 (thứ nhất từ trái sang) kiểm tra tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Uyên

Tại 2 đơn vị, đoàn đã kiểm tra các nội dung: Hệ thống kế hoạch, văn kiện, nghị quyết, quy chế, sổ sách, nền nếp, chế độ hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tình hình tư tưởng, kỷ luật của bộ đội; hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng, "Dân vận khéo"; kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, văn kiện công tác đảng, công tác chính trị trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và năm 2018; quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác cán bộ; công tác xây dựng đội ngũ sĩ quan dự bị; công tác chính sách đối với người có công...

Kết luận kiểm tra, đoàn công tác yêu cầu 2 đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chú trọng công tác cán bộ, xây dựng chính quy ngành, tập trung nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm; thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình mọi mặt của đơn vị để lãnh đạo, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ sâu sát, đúng, kịp thời; tổ chức duy trì nghiêm nền nếp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; đẩy mạnh phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới" đạt chất lượng, hiệu quả.

Theo Baocaobang.vn

Các tin tức khác